Skip to content

ลงนามเช่าซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่ากว่า 51 ล้านบาท

June 22nd, 2005

Webmaster

ลงนามเช่าซื้อเครื่องมือ

สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท ปิยะเวท ตกลงเช่าซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่ากว่า 51 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน เสริมศักยภาพในการเป็นสถาบันโรคหัวใจที่มีเครื่องมือทันสมัย และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานบริษัท ภิษัช จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายอายุรแพทย์หัวใจ สถาบันหัวใจ เพอร์เฟคฮาร์ท ปิยะเวท และนายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ร่วมลงนามในสัญญาเช่าซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทันสมัยด้านโรคหัวใจ ทั้งการตรวจ รักษา บำบัด และการป้องกัน สำหรับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังถือเป็นครั้งแรกของธนาคารออมสิน และของแวดวงธนาคารไทย ที่ให้บริษัทเอกชนเช่าซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน จากเดิมที่เคยให้บริการกับบุคคลทั่วไป ได้เช่าซื้อ ที่อยู่อาศัย รถยนต์ส่วนบุคคล และเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

ศ.นพ.นิธิเปิดเผยว่า “อุปกรณ์ทั้งหมดที่นำมาติดตั้งที่สถาบันฯนี้ เป็นรุ่นล่าสุด และช่วยในการวินิจฉัยโรค ดูแล และรักษาคนไข้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพหัวใจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น”

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางธนาคารออมสินเห็นความสำคัญ และความจำเป็นของความต้องการในจุดนี้ เพราะการมีร่างกายที่แข็งแรง คือความต้องการของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวใจมีความละเอียดอ่อนในการรักษา ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คณะแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลคนไข้ได้ดีมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านหัวใจในอนาคตได้ด้วย เช่น เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เครื่องทดสอบการทำงานหัวใจด้วยการออกกำลังบนสายพานเลื่อน เครื่องตรวจและรักษาโรคหัวใจด้วยการสอดสายสวนหัวใจ เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจและวินิจฉัยปัญหาโรคหัวใจได้อย่างแม่นยำ และจะติดตั้ง ณ สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท” ศ.นพ.นิธิกล่าวเสริม

ด้านนายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ธนาคารออมสิน เล็งเห็นถึงความจำเป็น และช่องว่างทางธุรกิจ ที่บริษัทหลายแห่งไม่สามารถทำเรื่องขอกู้ยืมเงินกับ ธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินการเพิ่มเติมได้ เนื่องจากกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเต็มกำหนดแล้ว ธนาคารออมสินจึงเสนอทางเลือกใหม่ ในลักษณะของการเช่าซื้อแทน ประกอบกับแผนการเช่าซื้อที่โรงพยาบาลปิยะเวทเสนอมานั้น มีความน่าสนใจ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ”

นายกรพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สัญญาการเช่าซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นี้ มีอายุสัญญาเช่าซื้อรวม 5 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือก็จะตกเป็นของสถาบันหัวใจฯโดยสมบูรณ์ แต่ในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนด กรรมสิทธิ์จะยังคงเป็นของธนาคาร โดยสถาบันหัวใจฯมีสิทธิในการครอบครองและใช้งาน เหมือนกับการเช่าซื้อสิ่งของทั่วไป ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลปิยะเวทแล้ว ธนาคารออมสินยังได้เปิดกว้างสำหรับโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยสามารถเสนอเรื่องขอใช้บริการดังกล่าวได้เช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย”

สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท-ปิยะเวท เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน ณ ที่ทำการชั่วคราว ชั้น 2 โรงพยาบาลปิยะเวท ส่วนที่ทำการถาวรอยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ผู้สนใจติดต่อ โทร. 0-2641-4499 ซึ่งจะมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านโรคหัวใจประจำการตลอด 24 ชั่วโมง

บทความที่เกี่ยวข้อง

การบรรยายเรื่องของโรคหัวใจ
สัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์
การประชุมวิชาการ Cardiology Medley ครั้งที่ 22
ติดตามการสัมภาษณ์รายการ THAI - OZ
ภาพงานบรรยายความรู้ประชุมอาจารย์อาวุโส สาธิตจุฬาฯ
ความรู้คู่ประสบการณ์.....DrNithi


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

Comments are closed.