Skip to content

การตรวจสุขภาพทั่วไปอาจไม่ลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยในอนาคต(blog)

October 30th, 2012

Webmaster

การตรวจสุขภาพทั่วไปอาจไม่ลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยในอนาคต

การตรวจร่างกายหรือตรวจสุขภาพทั่วไปที่ทำๆกันอยู่มีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจหาโรคและหรือปัจจัยเสียงที่จะทำให้เกิดโรคได้ในอนาคตเสียแต่เนิ่นๆโดยหวังที่จะลดอัตราตายและความเจ็บป่วยจากโรคหรือปัจจัยเสี่ยงที่ตรวจได้ แต่รูปแบบการตรวจสุขภาพที่มีนั้นส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์แต่การตรวจพบบางอย่างนำไปสู่การรักษาที่ไม่จำเป็นและเกิดผลข้างเคียงอีกด้วย จึงได้มีคนรวบรวมผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพทั่วไปว่าจะมีผลต่ออัตราตายหรือการเจ็บป่วยในอนาคตแค่ไหนอย่างไรก็พบว่าจากการศึกษา14การศึกษาในคนแสนห้าหมื่นกว่าคนที่ไม่มีโรคใดๆ(ไม่รวมผู้สูงอายุ)ส่วนหนึ่งได้รับการตรวจสุขถาพอีกส่วนไม่มีการตรวจสุภาพ ติดตามดูไปเก้าปีก็พบว่า การตรวจสุขภาพนั้นไม่ทำให้เกิดความแตกต่างในอัตราตายและเจ็บป่วยและการเกิดโรคหัวใจและมะเร็งก็ไม่แตกต่างกันเลย เพียงแต่การตรวจสุขภาพนั้นทำให้คนที่มีโรคเรื้อรังบางชนิดมาบอกหมอเร็วขึ้นและถูกตรวจพบว่ามีความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูงมากขึ้น อย่างไรก็ดีการแปลผลข้อมูลนี้ต้องระวังไว้ว่ามาจากการศึกษาที่เก่าแล้วและการติดตามอัตราตายดูจะสั้นไปอ่านบทความอ้างอิงเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Exercise has three components
กินผักและผลไม้เพิ่มไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักเลย(blo...
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจทำให้คนอ้วนหายจากเบาหวานไ...
คนไข้ส่วนใหญ่เคยรักษาแบบทางเลือกโดยไม่บอกแพทย์(blo...
นั่งนานๆแม้จะออกกำลังก็ยังเสี่ยงต่อโรคหัวใจแลสมอง(...
วิธีคุมความดันโลหิตที่ไม่ใช้ยา(blog)


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

2,468 comments on “การตรวจสุขภาพทั่วไปอาจไม่ลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยในอนาคต(blog)

 1. Pingback: Mark Hurd Book

 2. Pingback: type beat

 3. Pingback: w88top.com

 4. Pingback: burn fat

 5. Pingback: The Iranian TV Best series SHahrzad series Film

 6. Pingback: دانلود فیلم سلام بمبئی

 7. Pingback: leadership

 8. Pingback: deal bites

 9. Pingback: hp computers

 10. Pingback: slyrax

 11. Pingback: bulldog ingles

 12. Pingback: cafe marita cadastro

 13. Pingback: Ghana Homepage

 14. Pingback: Bizsociety

 15. Pingback: 원피스 시저 버기

 16. Pingback: se mere her

 17. Pingback: air conditioner installation

 18. Pingback: Reductor de velocidad