Skip to content

วิถีชีวิตสี่ประการที่ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ(blog)

June 8th, 2013

Webmaster

วิถีชีวิตสี่ประการที่ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ(blog)

ได้มีการศึกษาขากประเทศอเมริกาในกลุ่มคนเชื้อชาติต่างเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต(life style)ที่มีผลต่อสุขภาพสี่อย่างคือ บุหรี่,การออกกำลังเป็นประจำ,การกินอาหาร(แบบเมดิเติเรเนี่ยน)และการดูรักษาน้ำหนักตัวหรือมวลกาย(BMI, Body mass index)ในคน 6229 รายอายุระหว่าง 44-84 ปีพบว่าในคนที่มีการดำเนินชีวิตที่ดีคือไม่สูบบุหรี่,ออกกำลัง,กินอาหารดีแลรักษาน้ำหนักตัวให้มวลกายปกติเมื่ติดตามไปมากกว่า 7 ปีจะมีอัตราการเสียชีวิตลดลง 80% ที่น่าสนใจจากการศึกษานี้คือเขามีการตรวจวัดหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวในช่วงระยะเวลา 3 ปีพบว่าการมีชีวิตที่ถูกสุขลักษณะดังกล่าวทุกวิธีสามารถลดและชลอการเกิดหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวที่จะมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวได้โดยผลดีนั้นยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าสามารถปฏิบัติได้หลายแบบ(จากทั้งสี่แนวทาง)เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเลย แต่ในคนที่ยังสูบบุหรี่แต่ออกกำลัง,กินอาหารดีและไม่อ้วนกลับไม่มีความเสี่ยงที่ลดลงหรือมีการชลอของการสะสมของหินปูนที่หลอดเลือดเลย
อ่านบทความอ้างอิงเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กอ้วน
ยาลดไขมัน
ตอนที่4วิธีรับมือและปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยง
เครื่องดื่ม Diet Drinks เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเ...
การฝึกสมาธิทำให้ร่างกายสมดุลย์และแข็งแรงขึ้นได้(bl...
เนื้อแปรรูปทำให้เสี่ยงเกิดหัวใจล้มเหลว(blog)


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

3,507 comments on “วิถีชีวิตสี่ประการที่ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ(blog)

  1. Pingback: دانلود رایگان قسمت 8 هشتم سریال شهرزاد فصل د&

  2. Pingback: traffic

  3. Pingback: دانلود رایگان قسمت 8 هشتم سریال شهرزاد فصل د&

  4. Pingback: 2 دانلود قسمت هشتم سریال شهرزاد فصل دوم

  5. Pingback: 2 دانلود قسمت هشتم سریال شهرزاد فصل دوم

  6. Pingback: Youtube to mp3 online

  7. Pingback: MAG250