Skip to content

บุหรี่อิเลคโทรนิคช่วยให้หยุดบุหรี่ได้(blog)

September 17th, 2013

Webmaster

บุหรี่อิเลคโทรนิคช่วยให้หยุดบุหรี่ได้(blog)

บุหรี่เป็นศัตรูตัวร้ายของสุขภาพที่ดี เมื่อก่อนนี้เราไม่ทราบกันขนาดที่ว่าเมื่อมีการทำบุหรี่ออกมาขายกันอย่างเป็นอุตสาหกรรมเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นถึงกับมีความเชื่อว่าบุหรี่ช่วยทำความสอาดปอดเนื่องจากคนสูบแล้วมักไอมีเสมหะสกปรกออกมามากซึ่งเป็นของสกปรกจากในปอดที่ปกติจะขับออกมายาก แต่ปัจจุบันเรารู้โทษบุหรี่กันดีหลายๆคนที่เคยสูบในอดีตอยากหยุดสูบแต่ก็ทำได้ยากเพราะบุหรี่เป็นยาเสพติดมีนิคโคตีนเป็นตัวกระตุ้นให้คนอยากสูบอยู่เรื่อย ล่าสุดมีผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเลคโทรนิคที่ได้มีการศึกษาและรายงานว่าสามารถช่วยคนที่ติดบุหรี่มากๆแล้วอยากหยุดสามารถอดบุหี่ได้ มีการศึกษาในคนที่อยากหยุดบุหรี่ 657รายในNew Zealand พบว่าบุหรี่อิเลคโทรนิคนี้ช่วยให้คนหยุดบุหรี่ได้ดีพอๆกับการใช้แผ่นปิดที่มีนิคโคตีนและดีกว่าคนที่ไม่ได้รับอะไรเลยเมื่อติดตามไปดูถึงหกเดือน
อ่านบทความอ้างอิงเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดื่มเบียร์ก็ทำให้สุขภาพดีได้
รับประทานเบอรี่ช่วยให้สมองไม่เสื่อมไปตามอายุ
ความเร็วในการลุกยืนจากที่นั่งกับพื้นบอกได้ว่าอายุจ...
ดูทีวีมากในวัยรุ่นทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ...
การมีสัตว์เลี้ยงพวกสุนัขหรือแมวช่วยลดความเสี่ยงเรื...
เสียงจากเครื่องบินเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอ...


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

1,304 comments on “บุหรี่อิเลคโทรนิคช่วยให้หยุดบุหรี่ได้(blog)

  1. Pingback: read more here

  2. Pingback: cnn live streaming

  3. Pingback: clash royale chests hack

  4. Pingback: pirater un compte facebook