Skip to content

หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

November 18th, 2013

Webmaster

หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

หลอดเลือดแดงใหญ่ คือ หลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย เป็นท่อที่รับเลือดออกจากหัวใจโดยตรง โดยปกติจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร

หลอดเลือดนี้ต่อออกจากหัวใจ โดยมีลิ้นหัวใจเอออร์ติกปิดกั้นไว้ไม่ให้เลือดแดงที่ถูกบีบออกจากหัวใจไหลย้อนกลับเข้าไปในห้องหัวใจอีก หลอดเลือดแดงใหญ่นี้มีชื่อเรียกว่า เอออร์ต้า จะพุ่งขึ้นไปด้านบนแล้วค่อยๆโค้งไปทางซ้ายและวกลงไปทิศด้านล่างผ่านหลังหัวใจ อยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างและผ่านกะบังลมลงไปอยู่ในช่องท้อง สิ้นสุดลงเมื่อแยกออกไปเลี้ยงขาทั้งสองข้าง

ระหว่างทางหลอดเลือดแดงใหญ่ที่อยู่ในช่องอก (ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่พุ่งขึ้นข้างบน ส่วนโค้งและส่วนที่วกลงด้านล่าง) และในช่องท้องก็จะส่งแขนงออกไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนั้นหลอดเลือดใหญ่นี้จึงเปรียบเสมือนท่อน้ำประปาท่อใหญ่ที่ต้องรับปริมาณเลือดมากที่สุดและจะต้องมีแรงดันภายในที่ส่งผลถึงผนังของหลอดเลือดอย่างมาก ผนังของหลอดเลือดแดงใหญ่จึงต้องมีทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่ดี เนื่องจากความดันของเลือดในหลอดเลือดไม่คงที่เหมือนกระแสน้ำ

เมื่อหัวใจบีบตัวความดันภายในหลอดเลือดจะสูงกว่าเมื่อหัวใจคลายตัว (ลิ้นหัวใจเอออร์ติกปิด) ดังนั้น ความดันภายในหลอดเลือดจึงสูงๆต่ำๆตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจ ซึ่งก็คือความดันโลหิตตัวบนกับตัวล่างที่เราวัดได้นั่นเอง

ในคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูง แรงดันของเลือดในหลอดเลือดแดงใหญ่ก็จะสูงมาก และแรงของกระแสเลือดที่กระทำต่อผนังหลอดเลือดก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ภาวะความดันโลหิตสูงเองนั้น ก็จะทำลายทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดอยู่แล้วด้วยการทำให้เกิดภาวะแข็งตัว (แต่เปราะ) ของผนังหลอดเลือด โดยการส่งเสริมให้คราบไขมันและหินปูนมาเกาะสะสมทั้งภายในและบนผนังของหลอดเลือด คือถ้าเปรียบกับท่อน้ำที่เป็นโลหะสมัยก่อนก็เป็นทั้งสนิมนอกและสนิมในเลยทีเดียว

การที่ผนังหลอดเลือดแดงอ่อนแอลงคือ มีทั้งบริเวณที่แข็งตัว ขณะเดียวกันก็มีบางบริเวณที่ความยืดหยุ่นตัวเสียไป ผนังหลอดเลือดแดงที่ไม่สมบูรณ์นี้ต้องรองรับแรงดันเลือดที่สูงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผนังหลอดเลือดบริเวณนั้นๆโป่งพองออก คือมีแต่ยืดออกแต่ไม่มีหยุ่น (หดตัวกลับ) เหมือนกับลูกโป่งที่เราใส่น้ำเข้าไปมากๆจนผนังบางลงและแตกออกในที่สุด

เมื่อผนังหลอดเลือดใหญ่แตกออก ส่วนมากแล้วผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตจากการเสียเลือด ตกเลือดอยู่ภายในอย่างมากและรวดเร็ว แต่ผู้ป่วยบางราย เมื่อหลอดเลือดเริ่มโป่งพองจะมีอาการเตือน เช่น บางคนคลำก้อนเต้นได้ในท้อง ในรายที่มีหลอดเลือดที่โป่งพองอยู่ในท้อง ถ้าเป็นมากจนเริ่มมีการปริของผนังหลอดเลือดแล้ว (แต่ยังไม่แตก) ผู้ป่วยก็อาจมีอาการปวดท้องร้าวไปที่หลัง (เพราะหลอดเลือดแดงใหญ่ในท้องอยู่ชิดไปทางด้านหลัง)

ส่วนในรายที่หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพอง ผู้ป่วยก็อาจจะมาด้วยอาการคล้ายกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่ที่ต่างกันก็คือ มักจะเจ็บรุนแรงร้าวไปที่กลางหลังได้มากกว่าอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

การรักษานั้น ถ้าหลอดเลือดโป่งพองมากก็จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด หรือใส่หลอดเลือดผ่านสายสวนเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดเลือดนั้นปริหรือแตก ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สำหรับในรายที่หลอดเลือดยังไม่โป่งพองมากนัก การรักษาที่สำคัญก็คือการควบคุมความดันโลหิตภายในหลอดเลือดให้ปกติ เพื่อไม่ให้ผนังหลอดเลือดนั้นโป่งพองออกไปกว่าที่เกิดขึ้นไปแล้ว นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่จะทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัวขึ้นและอ่อนแอลงอีก (ฟังดูขัดแย้งแต่ก็เป็นจริงๆเพราะแข็งมากๆก็เปราะ) เช่น การสูบบุหรี่ เป็นโรคเบาหวาน หรือภาวะไขมันในเลือดสูง ก็ควรจะได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดด้วย

มีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุราว 60 มีประวัติทั้งสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เคยได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจไปเมื่อ 10 ปีก่อน แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง รับประทานอาหารไม่ระมัดระวัง กลับไปสูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักตัวมาก

เขากลับมาพบกันอีกครั้งด้วยอาการแน่นหน้าอกและแน่นท้อง เมื่อตรวจร่างกายและทำการทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ และฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดแดงใหญ่ก็พบว่า มีหลอดเลือดหัวใจตีบใหม่แต่คราวนี้ยังพบว่ามีหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองด้วย

ผู้ป่วยคนนี้ได้รับการรักษาด้วยการใส่ขดลวด ขยายหลอดเลือดหัวใจและใส่หลอดเลือดเทียมผ่านสายสวนที่ตำแหน่งหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง ซึ่งก็สำเร็จได้ไม่ยากเย็นนัก แต่สิ่งที่จำเป็นมากในอนาคตสำหรับผู้ป่วยรายนี้ คือ การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างไม่เกินพอ และกินอย่างไม่เกินดี เพราะถ้าทำเกินพอ เกินดีอย่างที่ผู้ป่วยคนนี้ทำในช่วง 10 ปีก็จะไม่ดีอย่างนี้แหละครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใจเร็วแต่อย่าใจร้อน
ความไม่เที่ยง...ดีหรือไม่ดี
หัวใจหลายอาชีพ
Costing an arm and a leg
Orange or roseapple?
The Importance Of all-round exercise


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

3,450 comments on “หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

 1. Pingback: گروه صنعتی ماندگار

 2. Pingback: دانلود آهنگ

 3. Pingback: order NetSpend card

 4. Pingback: gas ducted heating

 5. Pingback: Gilangp

 6. Pingback: wiggio.com/yui/folder/stream_file.php?doc_key=OUflqvFJaALnE4MOBGesKhdc0Eb3grjfFsJguLoczWs=

 7. Pingback: give money directly to the poor

 8. Pingback: tech news

 9. Pingback: www.comfort.so/forum/home.php?mod=space&uid=1294643&do=profile&from=space

 10. Pingback: Web Developers Cambridge

 11. Pingback: Demand response

 12. Pingback: wedding flowers etiquette

 13. Pingback: wedding flowers 4 less reviews

 14. Pingback: Zäune aus Polen

 15. Pingback: Sub Zero repair Los Angeles

 16. Pingback: split system air conditioner

 17. Pingback: Best Automatic Cat Feeder

 18. Pingback: language

 19. Pingback: Medicare Supplements 2018

 20. Pingback: Online doctor chat

 21. Pingback: mouse for gaming

 22. Pingback: berita terbaru

 23. Pingback: Medicare Supplemental insurance 2018

 24. Pingback: best domain provider in india

 25. Pingback: motorcycle helmets