Skip to content

ความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

December 2nd, 2013

Webmaster

IMG_4279.ความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ในปัจจุบันยังมีคนที่เข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกายและโรคหัวใจอยู่อีกเป็นจำนวนมาก หลายคนคิดว่าเป็นโรคหัวใจแล้วจะต้องเป็นคนอ่อนแอ เมื่อโดนชี้ว่าเป็นโรคหัวใจแล้วต้องมีตราบาปในเรื่องของสุขภาพตลอดไป จึงพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าโรคหัวใจ เช่น บางคนมีภาวะความดันโลหิตสูงก็มักจะชอบถามซ้ำแล้วซ้ำอีกกับหมอว่าตกลงตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือไม่ หมอที่ถูกถามเองก็จะตอบให้ชัดๆก็ลำบากเพราะคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงก็มักจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติของหัวใจตามมาทีหลังได้ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ยาที่ควบคุมความดันโลหิตกับยาหัวใจก็เป็นยาประเภทเดียวกันเสียอีก

โรคหัวใจชนิดต่างๆไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะวิทยาการการรักษาและยารักษาโรคหัวใจที่มีในปัจจุบันนั้น ก้าวหน้ามาก ส่วนใหญ่แล้วหมอสามารถรักษาโรคหัวใจได้โดยไม่ยากนัก (“รักษา”ในที่นี้หมายความว่าทำให้หาย ไม่ได้หมายความว่า “เก็บไว้” เดี๋ยวจะหาว่าหมอเลี้ยงโรคเลี้ยงไข้) ที่สำคัญกว่าการรักษา (ให้หายจาก) โรคก็คือ ทำให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอย่าคิดว่าทำไม่ได้ เพราะการทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนี่แหละ ที่จะเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย

การทำให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นก็หมายความว่า ทำให้เขาไม่อ่อนแอลง การที่ผู้ป่วยโรคหัวใจอ่อนแอลงก็หมายความว่าทำให้เขาเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ (อีก) ลดลง เพราะการเป็นโรคหัวใจนั้น ไม่ใช่เป็นครั้งเดียวแล้วไม่เป็นอีกเพราะมีภูมิคุ้มกันเหมือนโรคติดเชื้อ ตรงกันข้ามกับโรคติดเชื้อบางประเภทที่เมื่อเป็นแล้วผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกัน โรคหัวใจ (โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ) คนที่เป็นแล้วกลับจะยิ่งอ่อนแอลง เพราะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีก มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจแบบอื่นๆมากขึ้นกว่าคนที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจเลย

การทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดน้อยลงคือ ทำให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น และทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นโรคนี้น้อยลงก็ไม่ใช่เรื่องยาก หมอเพียงแค่จัดยาบางชนิดที่ในระยะหลังก็มีหลายตัวที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันจากการทดลองในผู้ป่วย รวมแล้วเป็นแสนๆคนว่า จะทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจซ้ำใหม่น้อยลง แต่ที่อาจจะยากสำหรับผู้ป่วยบางคน (ที่ขี้เกียจ) ก็คือ การออกกำลังกาย ที่ผู้ป่วยจะต้องทำเอง เพราะหมอช่วยทำให้ไม่ได้ การออกกำลังกายใครทำ ใครก็ได้

การออกกำลังกาย “ที่ถูกวิธี” จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจลดลงถึงร้อยละ 30 ซึ่งให้ผลดีมากกว่ายาหลายตัวที่มีใช้อยู่ในขณะนี้แต่ก็เป็นที่น่าแปลกว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้จะเลือกรับประทานยามากกว่าการออกกำลังกาย ทุกครั้งที่หมอหลายคนบอกให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย ผู้ป่วยและญาติมักจะนึกถึงการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมที่ต้องทำจนเหนื่อย เหงื่อออกท่วมตัว ซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดที่ทำให้หลายคนขยาดการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อให้ได้ประโยชน์กับร่างกายผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นที่จริงแล้วน่าจะเรียกว่า “กิจกรรม” มากกว่า เพื่อให้คนที่ได้ยินพอทำใจที่จะมีกิจกรรมดังกล่าวได้ เพราะการออกกำลังหรือกิจกรรมที่ทำแล้วจะได้ประโยชน์ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นนั้นเพียงแค่เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่อง (ต่อเนื่อง หมายความว่าไม่หยุดพัก) 20-30 นาที สัปดาห์ละ 4-5 วัน

กิจกรรมที่ว่านี้ อาจจะเป็นการเดินชอปปิ้ง (ที่ห้ามหยุดซื้อหรือหยุดดู) การทำสวน กวาดสนามหญ้า ล้างรถ ซักผ้า ถูบ้าน ดูดฝุ่น หรือเต้นรำก็ได้ แต่ประเด็นที่สำคัญคือ อยู่ที่การทำอย่างต่อเนื่อง 20-30 นาทีเป็นอย่างน้อย และทำให้ได้ 4-5 วันต่อสัปดาห์

สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจไปแล้วไม่ว่ารุนแรงมากน้อยเท่าใด ย้ำนะครับ ไม่ว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็สามารถค่อยๆ (ค่อยๆคือ เบาๆ และช้าๆ) ฝึกขึ้นได้ มีภาวะทางหัวใจอยู่น้อยชAนิดที่หมอจะห้ามออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด แต่ถึงอย่างนั้น การมีกิจกรรมเบาๆอย่างต่อเนื่องก็ไม่เคยเป็นข้อห้าม

แพทย์ที่เชี่ยวชาญการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจจะค่อยๆฝึกและจัดโปรแกรมให้ผู้ป่วยโรคหัวใจในทุกช่วงอายุได้ทำตามความหนักเบาของโรค โดยมีเป้าหมายความสำเร็จที่จะทำให้ผู้ที่จบออกจากโปรแกรมนั้นมีหัวใจที่แข็งแรงขึ้น แต่ท้ายที่สุดก็คงอยู่ที่ผู้ป่วยด้วยว่าจะรักษาความแข็งแรงนั้นไว้ได้ตลอดไปหรือไม่

ในโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่ดีนั้น ผู้ป่วยนอกจากจะได้รับการวางโปรแกรมการออกกำลังกาย (กิจกรรม) ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนแล้ว ยังควรจะได้รับคำแนะนำเรื่องอาหารที่เหมาะสม (ผมใช้คำว่าเหมาะสมไม่ใช่ ถูกต้อง เพราะอาหารที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สำหรับคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนก็ได้) และการควบคุมน้ำหนักตัว รวมถึงให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงและเลิกปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่

มีคนไข้คนหนึ่งอายุประมาณ 70 ปีเศษ มาพบผมด้วยอาการเหมือนไม่มีแรงมาเป็นปี เธอมีประวัติว่า ได้รับการผ่าตัดทำบายพาส (การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ) เพราะพบว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื่องจากว่าเธอมีภาวะหัวใจล้มเหลวหลังผ่าตัด และมีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ก่อน เธอจึงได้รับคำแนะนำจากหมอผ่าตัดก่อนกลับบ้านไปว่าให้ “งด” อาหารมันและ “งด” เกลือและอาหารที่มีรสเค็ม

เนื่องจากคนไข้คนนี้ เป็นคนที่มีความรู้ทางโภชนศาสตร์ดีพอสมควร เธอไปค้นคว้าจนรู้ว่าอาหารหลายชนิดจากเนื้อสัตว์ล้วนแต่มีไขมันคอเลสเตอรอลทั้งสิ้น และเธอก็ยังรู้อีกว่า เกลือเป็นโซเดียมที่อาจจะทำให้มีน้ำคั่งเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น มีอยู่ในอาหารที่มีรสจัดทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะแค่รสเค็มเท่านั้น เธอจึง “งด” ทุกอย่างตามที่หมอสั่ง รับประทานแต่ผักต้มนานๆครั้งจะมีปลานึ่งบ้าง หรือบางครั้งนอกจากต้มหรือนึ่ง ก็ทำอาหารโดยใช้ไมโครเวฟ

เธอทำตามหมอ “สั่ง” ได้อย่างเคร่งครัด….เคร่งครัดจนกระทั่งน้ำหนักตัวเธอค่อยๆลดจาก 50 กิโลกรัม เหลือ 45…43…40 และ 37 กิโลกรัมในที่สุดภายในเวลา 1 ปี จนกระทั่งเธอไม่มีแรง เดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น

เมื่อได้ตรวจร่างกายและตรวจเลือดทางห้องทดลองก็พบว่า เธอขาดสารอาหารอย่างรุนแรง กล้ามเนื้อตามตัวตามขาลีบเรียวเล็กไปหมด จึงต้องค่อยๆบำรุงให้อาหารเธอทีละเล็กทีละน้อย พร้อมกับทำกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ยืดข้อและเส้นเอ็นที่ยึดติดไปให้ดีขึ้น ใช้เวลาอยู่เดือนกว่าๆเธอก็เริ่มมีแรงดีขึ้น เดินได้ ขณะนี้สามารถเดินเบาๆได้ 20-30 นาที น้ำหนักตัวกลับมาอยู่ที่ 47 กิโลกรัมซึ่งพอดีกับส่วนสูงของเธอแล้ว ขณะนี้เธอรับประทานอาหารได้ดีขึ้น เพราะเธอรู้ว่าอะไรที่ควร “ลด” ไม่ควร “งด”

บทความที่เกี่ยวข้อง

Keep breathing
หัวใจกับ Sex
การตรวจหัวใจ
หัวใจกับลูกโป่ง
หัวใจหลายอาชีพ
Inflammation - the missing link


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

3,981 comments on “ความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

  1. Pingback: karrueche tran

  2. Pingback: aged tax debt leads

  3. Pingback: Acne Facial Treatments Weston

  4. Pingback: CyReader

  5. Pingback: unique pottery gifts

  6. Pingback: karrueche tran