Skip to content

การจี้เส้นประสาทรอบเส้นเลือดไตคุมความดันได้ดี(blog)

January 10th, 2014

Webmaster

การจี้เส้นประสาทรอบเส้นเลือดไตคุมความดันได้ดี

การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงนั้นสามารถทำได้ด้วยการควบคุมอาหาร (ที่มีโซเดียม,Na ต่ำหรืออาหารDASH), การออกกำลังกายสม่ำเสมอ, การควบคุมน้ำหนัก, ฝังเข็ม, หรือการใช้ยา ซึ่งไม่ว่าจะควบคุมได้ด้วยวิธีใดแล้วก็ต้องทำไปตลอดเพราะคนที่มีความดันสูงนั้นส่วนใหญ่เป็นแบบที่ไม่ทราบสาเหตุ หลายๆคนต้องใช้ยาหลายชนิดก็ยังควบคุมความดันได้ไม่ดี ไม่นานมานี้ได้มีการใช้วิธีรักษาด้วยการใช้สายสวน (ลักษณะการสวนเหมือนการทำบัลลูนใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ) แล้วไปใช้คลื่นพลังงานไปจี้เส้นประสาทอัตโนมัตที่อยู่รอบๆหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตที่เป็นเส้นประสาทที่อยู่ในกลไกการควบคุมความดันของเรา ได้มีบทความตีพิมพ์ผลงานติดตามการรักษาด้วยวิธีนี้ในคนไข้ที่ควบคุมควมดันได้ยากต้องใช้ยา ความดันสามตัวขึ้นไป ติดตามไปสามปี เริ่มต้นการรักษาคนไข้ 150รายความดันเฉลี่ย 175/98 มมปรอท หลังทำ 1 ปีความดันเฉลี่ย 149/84 มมปรอท มีคนไข้ 88ราายที่เข้าอยู่ในการศึกษาต่อถึงปีที่ 3 ความดันเฉลี่ย 143/82 มมปรอท โดยไม่พบว่ามีผลข้างเคียงเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด แต่ก็พบว่าปริมาณยาที่คนไข้ต้องใช้ไม่ได้ลดลง
อ่านบทความอ้างอิงเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่ได้เจ็บหน้าอกจากหัวใจ
กินหรือชิม
กินแป้งและน้ำตาลมากทำให้ตาเสื่อมเร็ว(blog)
สะโพกใหญ่เสี่ยงกับโรคหัวใจเหมือนคนลงพุง(blog)
ออกกำลังลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก(blog)
การให้ฮอร์โมนส์ทดแทนในหญิงวัยทองไม่ช่วยป้องกันโรคเ...


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

2,407 comments on “การจี้เส้นประสาทรอบเส้นเลือดไตคุมความดันได้ดี(blog)

  1. Pingback: casino online

  2. Pingback: https://cosfa.com.vn/da-xuyen-sang-3dform/

  3. Pingback: tips increase penis size

  4. Pingback: online casino

  5. Pingback: Hollywood hills homes

  6. Pingback: Cpi certification nursing

  7. Pingback: Luxury homes