Skip to content

การออกกำลังแบบแอโรบิคอาจช่วยชะลอสมองเสื่อม(blog)

May 28th, 2014

Webmaster

การออกกำลังแบบบแอโรบิคอาจช่วยชะลอสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อมนั้นในปัจจุบันพบได้มากขึ้นเรื่อยจากการที่ประชากรโลกมีอายุสูงขึ้น จากสถิติทั่วโลกจะมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมขึ้นใหม่หนึ่งรายทุกๆ 4 วินาที และภายในปี คศ 2050 จะมีคนมีภาวะสมองเสื่อมทั้งโลก 115 ล้านคน ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง มีสรุปรายงานผลวิจัยในผู้หญิงสูงอายุ (ระหว่าง70-80) ที่เริ่มมีอาการความจำเสื่อมในระยะแรก (mild cognitive impairment) 86 ราย โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกให้ออกกำลังแบบแอโรบิคด้วยการเดินเร็ว(brisk walking) ครั้งละหนึ่งชั่วโมงสองครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มที่ที่สองให้ออกกำลังแบบมีแรงต้านหรือยกน้ำหนัก(resistant or weight training) และกลุ่มที่สามให้ฝึกการทรงตัวและเพิ่มโทนกล้ามเนื้อ(balance and muscle tone) หลังจากให้ทุกคนทำการออกกำลังทั้งสามแบบต่อเนื่องไป 6 เดือนเขาตรวจปริมาณเนื้อสมองส่วน hippocampus พบว่าคนในกลุ่มแรกที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิคนั้น จะมีเนื้อสมองคงเหลืออยู่มากกว่าอีกสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
อ่านบทความอ้างอิงเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การรับประทาน calcium suplement ทำให้มีความเสี่ยงที...
การอดนอนทำให้ตัดสินใจเลือกอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ(b...
น้ำมันปลาไม่ช่วยลดความเสี่ยงใดๆของโรคหัวใจขาดเลือด...
กิจกรรมชะลอสมองเสื่อม(blog)
อาหารแบบDASH dietช่วยลดการเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลว...
การทำคีเลชั่นในคนไข้หัวใจไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีข...


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

922 comments on “การออกกำลังแบบแอโรบิคอาจช่วยชะลอสมองเสื่อม(blog)

 1. Pingback: Happy New Year 2018 Wishes

 2. Pingback: Kadetskaya Law Firm

 3. Pingback: https://www.youtube.com/watch?v=tg1lMktfmpA&index=6&list=PLwuCkRbQ6BEXSK5DbL1mhA9tfQHFv3nAS

 4. Pingback: work at home

 5. Pingback: fix android

 6. Pingback: think link

 7. Pingback: S9 Galaxy

 8. Pingback: https://www.barzz.net/

 9. Pingback: http://www.shopbarzz.net/

 10. Pingback: http://shopbarzz.net/

 11. Pingback: herbaty swiata

 12. Pingback: https://www.youtube.com/watch?v=887oU3T2QR0&list=PLewKRtaYY_0EKoNHkZftLqnU1uAsno-ha&index=3

 13. Pingback: geico insurance kansas city mo

 14. Pingback: tenerife estate agent

 15. Pingback: Herringbone

 16. Pingback: parali poker

 17. Pingback: reset windows 10 password

 18. Pingback: Louis Vuitton WALLETS

 19. Pingback: dedicated web hosting

 20. Pingback: cpi certification for nurses

 21. Pingback: exercises that increase penis size

 22. Pingback: simple horse race system