Skip to content

การออกกำลังแบบแอโรบิคอาจช่วยชะลอสมองเสื่อม(blog)

May 28th, 2014

Webmaster

การออกกำลังแบบบแอโรบิคอาจช่วยชะลอสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อมนั้นในปัจจุบันพบได้มากขึ้นเรื่อยจากการที่ประชากรโลกมีอายุสูงขึ้น จากสถิติทั่วโลกจะมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมขึ้นใหม่หนึ่งรายทุกๆ 4 วินาที และภายในปี คศ 2050 จะมีคนมีภาวะสมองเสื่อมทั้งโลก 115 ล้านคน ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง มีสรุปรายงานผลวิจัยในผู้หญิงสูงอายุ (ระหว่าง70-80) ที่เริ่มมีอาการความจำเสื่อมในระยะแรก (mild cognitive impairment) 86 ราย โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกให้ออกกำลังแบบแอโรบิคด้วยการเดินเร็ว(brisk walking) ครั้งละหนึ่งชั่วโมงสองครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มที่ที่สองให้ออกกำลังแบบมีแรงต้านหรือยกน้ำหนัก(resistant or weight training) และกลุ่มที่สามให้ฝึกการทรงตัวและเพิ่มโทนกล้ามเนื้อ(balance and muscle tone) หลังจากให้ทุกคนทำการออกกำลังทั้งสามแบบต่อเนื่องไป 6 เดือนเขาตรวจปริมาณเนื้อสมองส่วน hippocampus พบว่าคนในกลุ่มแรกที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิคนั้น จะมีเนื้อสมองคงเหลืออยู่มากกว่าอีกสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
อ่านบทความอ้างอิงเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารพิษตกค้างในอาหารที่เราละเลยกันมานาน
การศึกษาเปรียบเทียบให้ยาลดการอักเสบเพื่อป้องกัน st...
กินอาหารดีช่วยลดความเสี่ยงต่อการตายจากโรคหัวใจแม้จ...
การออกกำลังช่วยลดความเครียดได้อย่างไร?(blog)
อาหารที่มีใยอาหารมากอาจช่วยเรื่องการแพ้และหอบหืดได...
Dark Chocolate ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด(blog)


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

841 comments on “การออกกำลังแบบแอโรบิคอาจช่วยชะลอสมองเสื่อม(blog)

 1. Pingback: scuba diving

 2. Pingback: best work at home jobs

 3. Pingback: Wirecast Gear Interview with Andrew Haley of Telestream

 4. Pingback: scientific trading machine

 5. Pingback: podnosniki Prokop

 6. Pingback: Dillon Bostwick

 7. Pingback: attacchi di panico

 8. Pingback: Explainer Video

 9. Pingback: Foundation Repair Denver

 10. Pingback: Explainer Video

 11. Pingback: polite baby

 12. Pingback: payday loan

 13. Pingback: skymax wind complaints

 14. Pingback: this content

 15. Pingback: clash resources

 16. Pingback: edcure