Skip to content

ประโยชน์หลากหลายจาก EECP

July 21st, 2014

Webmaster

ประโยชน์หลากหลายจาก EECP

เนื่องจาก EECP ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของสุขภาพที่ดี ดังนั้น EECP จึงมีผลดีต่ออาการเจ็บป่วยใดๆ ของร่างกายที่มีสาเหตุมาจากโลหิตไหลเวียนไม่ดี หรือบางกรณีอาจจะช่วยนักกีฬาพัฒนาสมมรถภาพได้อีกด้วย ในประเทศจีนมีการใช้ EECP เพื่อรักษาโรคที่ไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและรักษาได้ผลดี ในตอนนี้ทั่วโลกก็กำลังทำการวิจัยเรื่องผลดีของ EECP เมื่อนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ แต่ในประสบการณ์ของผมเอง ผมก็ได้เห็นว่าคนไข้หลายคนที่รักษาด้วย EECP กลับมีอาการด้านอื่นๆ ดีขึ้นไปด้วยเป็นของแถม เรามาดูผลดีที่ได้จาก EECP กันครับ

ประโยชน์ของ EECP ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

EECP มีผลช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูจากโรคได้หลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการฟัง ปัญหาสายตา ไปจนถึงโรคที่ค่อนข้างหนักเช่นเบาหวาน อัลไซเมอร์ พาร์คินสัน เพราะว่า EECP ช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น จึงทำให้อาการบางอย่างดีขึ้นไปด้วย

เส้นเลือดในสมอง

เส้นเลือดในสมองแตกจะว่าไปก็คล้ายๆ กับหัวใจวาย แต่เกิดขึ้นที่สมองเท่านั้นเองครับ ส่วนมากเกิดจากการที่เส้นเลือดในสมองเกิดการอุดตันฉับพลัน ทำให้สมองไม่ได้รับเลือดและอ็อกซิเจนไปเลี้ยง EECP ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น มีหมอชาวจีนใช้ EECP เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาคนไข้ที่ผ่านการเส้นเลือดสมองแตกมาแล้ว พบว่าคนไข้เหล่านี้ฟื้นตัวเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ EECP ช่วย และงานวิจัยยังพบว่าการใช้ EECP ยังได้ผลต่อคนที่เคยเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อหลายปีมาแล้วด้วยครับ

อัลไซเมอร์

อาการความจำเสื่อมหลายๆ ชนิดเชื่อกันว่าเกิดจากการที่สมองส่วนความจำไม่ได้รับเลือดในปริมาณที่เพียงพอ มีงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยหนานฟาง ประเทศจีน พบว่าคนไข้ความจำเสื่อมอันเนื่องมาจากโรคอัลไซเมอร์ หากได้รับการรักษาด้วย EECP จะมีเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ความสามารถในการคิดและจำดีขึ้น ถือว่าเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอาจจะนำมาใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ในอนาคต คนไข้หลายคนบอกว่าความคิดปลอดโปร่งขึ้นหลังจากได้รับการรักษา มีคนหนึ่งบอกว่าสามารถจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดีขึ้น ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า EECP อาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการรักษาโรคเกี่ยวกับความจำเสื่อมในอนาคตครับ

ปัญหาการได้ยิน

หากประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินไม่ได้รับเลือดในปริมาณที่เพียงพอก็อาจเกิดปัญหาการได้ยินหรืออาการได้ยินเสียงวิ้งๆ ในหูได้ ที่ประเทศเยอรมนีมีการรักษาโรคเกี่ยวกับการได้ยินเหล่านี้ด้วยการช่วยให้เลือดไหลเวียนไปบริเวณหูให้มากขึ้น ซึ่ง EECP ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน มีงานวิจัยงานหนึ่ง ใช้วิธี EECP กับคนไข้ 30 คนที่มีปัญหาการได้ยินแบบฉับพลันและไม่ดีขึ้นเมื่อรักษาด้วยยา พบว่าการไหลเวียนของโลหิตบริเวณเส้นเลือดของสมองด้านหน้าดีขึ้น 19% และเส้นเลือดด้านหลังของสมองนั้นดีขึ้น 11% ส่วนอาการได้ยินเสียงในหูนั้น คนไข้ 47% อาการดีขึ้น ได้ยินชัดขึ้นกว่าเดิม 28% ส่วนในประเทศจีน ใช้ EECP ร่วมกับการแพทย์จีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าช่วยเรื่องปัญหาการได้ยิน 75% หลังจากรักษา 13 ครั้ง (คนไข้ที่รักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวดีขึ้น 55%) และมีคนไข้ที่กลับมามีปัญหาเรื่องการได้ยินเพียง 17% เท่านั้น

ปัญหาสายตา

เมื่อเส้นเลือดบริเวณตามีการตีบ ดวงตาก็ไม่ได้รับเลือดเพียงพอและเกิดปัญหาการมองเห็นได้ เพราะฉะนั้นหากเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตาได้ก็จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้เช่นกัน EECP ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปบริเวณด้วงตาดีขึ้น โดยเฉพาะที่กระจกตา มีงานวิจัยในประเทศเยอรมนีพบว่า EECP ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตบริเวณดวงตาได้ถึง 21% และการไหลเวียนทั่วไปของร่างกายดีขึ้น 11% แต่คนที่เส้นเลือดในดวงตาไม่มีปัญหากลับไม่พบว่ามีการไหลเวียนโลหิตมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าร่างกายของเรามีระบบรักษาความปลอดภัยไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับเลือดมากเกินไป

โรคพาร์คินสัน

มีงานวิจัยพบว่า EECP อาจจะช่วยรักษาอาการบางอย่างจากโรคพาร์คินสันได้ เมื่อสมองส่วนที่หลั่งสารโดพามีนได้รับเลือดไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยในคนไข้โรคพาร์คินสัน เมื่อรักษาด้วย EECP แล้วพบว่าอาการสั่นลดลง การทรงตัวดีขึ้น และแสดงออกสีหน้าได้ดีขึ้น ตามผลงานวิจัยบอกไว้ว่าผลเหล่านี้อยู่ได้นานถึง 2 ปี

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (ED)

อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายคนที่เป็นโรคหัวใจวิตกกังวลมาก และสาเหตุหลักๆ ก็คืออวัยวะเพศได้รับเลือดไม่เพียงพอ สมัยนี้มียารักษาโรคนี้อยู่หลายขนาน แต่คนที่เป็นโรคหัวใจก็ใช้ยาไม่ได้เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงได้ ดังนั้น EECP จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจ มีงานวิจัยที่ประเทศเยอรมนีพบว่าผู้ชายที่ได้รับการรักษาด้วย EECP มีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะเพศในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการแข็งตัวดีขึ้น 100% โดยไม่มีผลข้างเคียง ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนไช้ผู้ชายหลายๆ คน

แผลเรื้อรัง

เมื่อร่างกายของเราเกิดบาดแผล วิธีรักษาก็คือให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคและส่งสารอาหาร อ็อกซิเจน และสารต่างๆ เพื่อช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ เมื่อ EECP ช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิตก็ช่วยเรื่องการรักษาแผลด้วย ทำให้แผลหายเร็วขึ้น จากประสบการณ์ของผมเองก็เห็นมาหลายครั้งแล้วครับที่คนไข้ที่รักษาด้วยวิธี EECP แผลหายได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่แผลที่เรื้อรัง

โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย

หลายคนประสบปัญหาเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงขาไม่พอ เรียกว่าโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย หรือ PVD บางคนก็บ่นว่าปวดขา ซึ่งเกิดจากการประท้วงของขาเพื่อให้เจ้าตัวรู้ว่าเลือดมาเลี้ยงไม่พอ อาการนี้อาจรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้เลยก็ได้ครับ การรักษาโดยทั่วไปก็มีทั้งการผ่าตัดบายพาส การใช้บัลลูน ใส่ขดลวด แต่โอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกก็มีอยู่

การรักษาด้วย EECP จะช่วยให้เลือดไหลเวียนมาที่ขามากขึ้น ช่วยให้อาการดีขึ้นทีละน้อย จากที่เดินไม่ได้ก็อาจจะค่อยๆ เริ่มเดินได้เหมือนเดิม เมื่อรักษาไปนานๆ นอกจากเลือดจะไหลเวียนไปที่ขาได้ดีแล้วยังไปเลี้ยงหัวใจอีกด้วย ลดอาการตีบตันของเส้นเลือด สุดท้ายก็จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเหมือนเดิมครับ โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ การใช้ EECP น่าจะเป็นวิธีที่เป็นที่ยอมรับในการรักษาโรคของหลอดเลือดส่วนปลายในวงกว้างกว่านี้

เบาหวาน

เบาหวานถือเป็นโรคที่สามารถนำไปสู่โรคหัวใจได้ ดังนั้นคนเป็นโรคหัวใจหลายๆ คนก็เป็นคนไข้เบาหวานด้วย การใช้ EECP นอกจากจะช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตไปที่ขาและหัวใจแล้ว ยังช่วยเรื่องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าร่างกายของเราใช้น้ำตาลโดยพิจารณาจากการไหลเวียนโลหิตเป็นหลัก เมื่อตับอ่อนได้รับเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นก็จะผลิตสารอินซูลินได้มากขึ้น ทำให้ร่างกายควบคุมปริมาณน้ำตาลได้ดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น EECP จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาเบาหวานในปัจจุบันนี้ และปัจจุบันนี้ก็มีคนกำลังวิจัยเรื่องนี้อยู่จำนวนมาก

ปลายประสาทอักเสบ

อาการปลายประสาทอักเสบนั้นทำให้เกิดอาการเจ็บหรือชาที่เท้า ขา หรือมือ ส่วนมากแล้วคนไข้จะแทบไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่รู้สึกเจ็บ ไม่รู้ว่าร้อนหรือเย็น หรือถ้าหลับตาก็ไม่สามารถคลำหาทิศทางได้ สาเหตุหลักๆ ของอาการนี้ก็คือเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงปลายประสาทไม่พอ ดังนั้น EECP จึงสามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้

ปัญหาการนอนและความคิด

การนอนหลับให้เพียงพอนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากต่อสุขภาพ ทำให้เรามีเรี่ยวแรง อารมณ์ดี ความจำดี คิดอะไรก็ปลอดโปร่ง แต่คนที่เป็นโรคหัวใจหลายๆ คนนอนไม่ค่อยหลับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม แต่คนที่รักษาด้วย EECP มักจะบอกว่านอนหลับได้ดีขึ้น และอารมณ์ดีขึ้นตามไปด้วย

ข้ออักเสบ

ที่จริงแล้วอาการเจ็บปวดหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นโรครูมาตอยด์ ปวดหลัง ก็สามารถดีขึ้นได้ด้วย EECP ทั้งนั้น มีคนไข้ของผมคนหนึ่งเป็นโรครูมาตอยด์ ไขข้ออักเสบมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อรักษาด้วย EECP แล้วเขาบอกว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้น อาการหายเป็นปลิดทิ้ง ส่วนอีกคนหนึ่งที่ปวดข้อบริเวณสะโพกและเข่าก็บอกว่าสามารถเดินได้โดยไม่เจ็บแล้ว คนไข้คนอื่นๆ ก็พูดในทำนองเดียวกันว่าอาการเจ็บปวดต่างๆ ดีขึ้น เพราะว่า EECP ทำให้โลหิตไหลเวียนดี ชะล้างสารเคมีต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดออกไปจากร่างกาย ทำให้อาการดีขึ้น และเมื่อหายเจ็บก็ทำให้ขยับร่างกายได้มากขึ้น เมื่อขยับได้มากขึ้นเลือดก็ยิ่งไหลเวียนดีขึ้น เป็นวงจรไปแบบนี้ครับ

“กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (restless leg syndrome)

อาการขาอยู่ไม่สุขเป็นโรคเกี่ยวกับประสาท ส่งสัญญาณความรู้สึกลงไปที่ขา ทำให้รู้สึกไม่สบายขา ต้องขยับอยู่เรื่อยๆ จะเป็นมากขึ้นในตอนเย็นหรือเวลานอน ทำให้นอนหลับไม่สบาย กระตุกขาอยู่บ่อยๆ เมื่อนอนไม่หลับก็ทำให้เหนื่อยล้า กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วย

สาเหตุของโรคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ว่าการไหลเวียนของโลหิตนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ มีงานวิจัยหนึ่งศึกษาคนที่มีอาการนี้ 6 คนและพบว่าหลังจากทำ EECP 35 ครั้ง อาการดีขึ้นถึง 80% คนไข้ 3 คนบอกว่าแม้แต่หลังจากรักษาแล้ว 3-6 เดือนก็ยังอาการดีอยู่ ส่วนอีก 2 คนบอกว่าอยู่ได้ถึง 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจกว่าอีกหลายๆ ทางเลือด ในตอนนี้นักวิจัยทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่ว่า EECP สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เพราะว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่ต้องผ่าตัด ไม่แพง สบาย และรักษาได้หลายอาการ ต่อไปนี้อีกสัก 10 ปีเราอาจจะค้นพบวิธีรักษาอาการอะไรอีกมากมายโดยใช้ EECP ก็ได้ครับ

EECP และสุขภาพ

เนื่องจาก EECP ช่วยเรื่องการไหลเวียนของโลหิต แม้แต่คนไม่ป่วยก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้ มีงานวิจัยหลายงานได้ศึกษาถึงเรื่องนี้แล้วครับ คนที่ป่วยนั้นสามารถใช้ EECP แทนการออกกำลังกายได้ โดยเครื่องจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดี เหมือนกับได้ออกกำลังกาย ทำให้ประสิทธิภาพในการส่งเลือด อ็อกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ดีขึ้น ดังนั้น EECP จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ออกกำลังกายเองไม่ได้ แต่คนที่ออกกำลังกายได้ก็ยังใช้ประโยชน์จาก EECP ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกกำลังกายเบาๆ ด้วยการเดิน หรือออกกำลังกายหนักอย่างนักกีฬาโอลิมปิก โดย EECP ช่วยให้เลือดไหลเวียน ให้หลอดเลือดแข็งแรง สุขภาพดีขึ้น สมรรถภาพในการออกกำลังกายดีขึ้น และร่างกายแข็งแรงขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือเพิ่มระดับในการออกกำลังกายให้กับทุกคน นอกจาก EECP จะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปสู่หัวใจแล้วยังช่วยเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตของทั้งร่างกาย ดังนั้นทุกอวัยวะจึงได้ประโยชน์ จึงถือว่าดีกับทุกส่วนของร่างกาย

ฝึกหัวใจ

EECP นั้นมีผลต่อความดันของเลือดระหว่างที่ร่างกายพักผ่อนอยู่ด้วย โดยช่วยให้ความดันโลหิตระหว่างพักนั้นดีขึ้นถึง 93% ในส่วนของเส้นเลือดแดงใหญ่ และ 16% ในส่วนของหลอดเลือดหัวใจ ส่วนเรื่องการไหลเวียนโลหิตสู่หัวใจนั้นดีขึ้น 28% เป็นอย่างน้อย เมื่อหัวใจได้รับเลือดมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้นไปด้วย สามารถสูบฉีดเลือดได้ในปริมาณมากขึ้น โดยสรุปแล้วหัวใจของเราทำงานสบายขึ้นประมาณ 15%

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าร่างกายไม่ได้ต้องทำงานหนัก ทำงานน้อยลงแต่ได้ผลดีขึ้น คล้ายๆ กับผลที่ได้จากการออกกำลังกายนั่นเองครับ เราทำกิจกรรมเท่าเดิมได้โดยเหนื่อยน้อยลง สมมุติว่าปกติวิ่งได้ 1 ไมล์ต่อ 12 นาทีก็อาจจะใช้เวลาเหลือแค่ 8 นาทีโดยไม่เหนื่อยไปกว่าเดิม

รักษาความแข็งแรงของหลอดเลือด

หลอดเลือดของเราเป็นอวัยวะที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนกับท่อเหล็กนะครับ เมื่อหลอดเลือดแข็งแรงก็จะมีการยืดหยุ่นดี บีบรัดและคลายตัวได้ ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายและช่วยเรื่องการกำจัดของเสีย หลอดเลือดที่แข็งแรงก็จะทำงานได้ดี แต่หากหลอดเลือดอ่อนแอก็จะส่งเลือดได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สุขภาพของหลอดเลือดนั้นขึ้นอยู่กับเซลล์ที่ชื่อว่าเอ็นโดธีเลียล ซึ่งเป็นผนังของหลอดเลือด หากเซลล์นี้ทำงานไม่ปกติ หลอดเลือดก็จะมีปัญหา อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ

เมื่อมีเลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดก็จะกระตุ้นให้เซลล์นี้ตื่นตัว การออกกำลังกายก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ หรือจะใช้ EECP ช่วยก็ได้เช่นกัน มีการพบว่า EECP ช่วยให้เซลล์ผนังหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้น งานวิจัยหลายงานได้พบว่า EECP ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนโลหิตแม้แต่ในคนที่ไม่ได้ป่วย ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้น เลือดไหลเวียนดีขึ้น และเซลล์ผนังหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

ดีท็อกซ์ร่างกาย

EECP นั้นช่วยกระตุ้นอวัยวะที่ช่วยในการกำจัดของเสียของร่างกาย ก็คือไตและตับ ไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะ และยังทำหน้าที่ควบคุมระดับเกลือและของเหลวในร่างกายอีกด้วย หากไตได้รับเลือดเพียงพอก็จะสามารถขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ EECP ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงไตได้มากขึ้น 21% เพิ่มประสิทธิภาพในการขับปัสสาวะ 60% และช่วยเรื่องการขับเกลือออกจากร่างกายได้ถึงสองเท่า นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณเกลือและน้ำในร่างกายอีกด้วย โดยย่อก็คือ EECP ทำให้ไตได้รับเลือดมากขึ้น ขับปัสสาวะได้มากขึ้น ขจัดเกลือออกจากร่างกายได้มากขึ้น ถือเป็นการช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้อย่างดี

ส่วนตับของเรานั้นมีหน้าที่หลัก 3 อย่าง อย่างแรกก็คือย่อยของเสีย สารเคมีจากยา หรือสารอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย จากนั้นส่งไปที่ไตให้ขับออก อย่างที่สองก็คือช่วย่อยอาหารให้เป็นโปรตีนและส่งต่อไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย อย่างสุดท้ายก็คือเก็บกักน้ำตาลและวิตามิน (โดยเฉพาะวิตามิน B12) เพื่อนำมาใช้ในคราวจำเป็น การที่ตับจะทำงานได้เต็มที่ก็ต้องได้รับเลือดในปริมาณที่เพียงพอ ดังนั้น EECP จึงสามารถช่วยได้ เนื่องจากพบว่า EECP ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปที่ตับมากขึ้น 25%

สารต้านอนุมูลอิสระ

เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรามีสารที่เรียกว่าไมโตคอนเดรีย มีหน้าที่แปลงอ็อกซิเจนให้เป็นพลังงาน และระหว่างการเผาผลาญพลังงานในบางครั้งจะเกิดสารอนุมูลอิสระ อาจทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ผนังหลอดเลือด หรือแม้แต่ดีเอ็นเอของเราได้ หากไม่ได้รับการแก้ไข สารอนุมูลอิสระนี้ก็จะไปก่อกวนส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยปกติแล้วร่างกายของเรามีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ แต่อาจจะมีในปริมาณที่ไม่พอ และถ้าทิ้งไว้นานๆ อาจเกิดโรคเรื้อรังได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแก่ก่อนวัย โรคหัวใจ มะเร็ง โรคไขข้อ อัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม เหนื่อยง่าย และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงควรรักษาระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายให้เพียงพอ ก่อนที่จะปล่อยให้สารอนุมูลอิสระออกอาละวาด

แต่เมื่อเราอายุมากขึ้น สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายก็น้อยลง ดังนั้นจึงมีการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในรูปของอาหารเสริมออกมาขายกันมากมาย และมีการเน้นความสำคัญเรื่องอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

EECP นั้นมีผลเรื่องการต้านอนุมูลอิสระด้วย โดยไปลดระดับ Malondialdehyde (สารที่เกิดขึ้นเมื่อเยื่อหุ้มเซลล์ถูกทำลาย) และเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเพื่อช่วยในการกำจัดของเสีย คล้ายๆ กับบทบาทของวิตามิน E แต่คงไม่ถึงกับสรุปได้ว่า EECP จะช่วยชะลอการแก่ได้นะครับ เอาเป็นว่าช่วยให้สุขภาพดีขึ้นก็พอครับ

อ็อกซิเจนในกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อของเราต้องการอ็อกซิเจน และการจะส่งอ็อกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อก็ต้องอาศัยการไหลเวียนโลหิต เมื่อเราออกกำลังกาย ต้องการอ็อกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อต้องการอ็อกซิเจนเพิ่มขึ้นก็จะส่งเลือดไปยังเส้นใยกล้ามเนื้อต่างๆ การออกกำลังกายช่วยให้เส้นเลือดในกล้ามเนื้อเปิดและทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้มากขึ้น และเมื่อเกิดการบีบรัดกล้ามเนื้อ เส้นเลือดเล็กๆ เหล่านี้ก็เปลี่ยนรูปเพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดเช่นกัน

หลังออกกำลังกายแล้วร่างกายก็ต้องการอ็อกซิเจนมากกว่าปกติเพราะว่าต้องใช้ในการฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าและปวดเมื่อย อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดจากกรดแลคติค เมื่อกล้ามเนื้อเกิดการฉีกขาดก็จะเกิดอาการปวด โดยปกติแล้วจะหายไปเองภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือใช้เวลา 3-7 วันหากไม่ทำซ้ำ

นักกีฬาสามารถลดความเหนื่อยล้า ความเจ็บปวด และลดระยะเวลาฟื้นตัวได้หากกล้ามเนื้อได้รับเลือดไปเลี้ยงเพียงพอหลังจากออกกำลังกาย เพราะว่าอ็อกซิเจนและสารอาหารในเลือดจะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ และชะล้างสารเคมีที่สร้างความเจ็บปวด เมื่อหายปวดเมื่อยเร็วขึ้นก็จะสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป

หลายคนใช้วิธีออกกำลังกายเบาๆ เพื่อลดการหลั่งกรดแลคติค โดยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังส่วนต่างๆ แม้ว่าวิธีนี้จะช่วยลดกรดแลคติคได้ดีกว่าการอยู่เฉยๆ แต่อาจทำให้เหนื่อยไปกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้พลังงาน อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนล้าไปมากกว่าเดิมเสียอีก

หลายคนก็เลือกวิธีนวดหลังจากออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิต การนวดนั้นช่วยในเรื่องการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่น กระตุ้นเนื้อเยื่อต่างๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และช่วยกำจัดสารต่างๆ รวมทั้งกรดแลคติคด้วย คนที่นวดจะฟื้นตัวเร็วกว่าคนที่ไม่ได้นวด

การใช้ EECP ก็เหมือนกับการนวดนั่นเองครับ ได้ผลดีเหมือนๆ กัน แต่ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นก็คือการไหลเวียนของโลหิตที่มากเท่าๆ กับการออกกำลังกาย แต่ไม่เหนื่อยและไม่มีความเสี่ยง กล้ามเนื้อของเราก็จะส่งเลือดไปยังเซลล์ต่างๆ เส้นเลือดฝอยทำงานเต็มที่ ช่วยลดกรดแลคติคและช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นโดยไม่เหนื่อย ไม่เจ็บ และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอีกด้วย

สรุป

EECP ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของสุขภาพ ทำให้อวัยวะต่างๆ ดีขึ้น ลดอาการเจ็บป่วยและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Caring for the elderly
อาหารใจ
Exercise has three components
การใช้ฮอร์โมนเมลาโทนิน(blog)
เสียงจากหัวใจ
เบาหวานและความอ้วนเสี่ยงต่อมะเร็งตับ(blog)


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

2,276 comments on “ประโยชน์หลากหลายจาก EECP

  1. Pingback: 5000 MOVIES