Skip to content

ใครเลี้ยงไข้

June 22nd, 2015

Webmaster

ใครเลี้ยงไข้

ที่ว่าหมอเลี้ยงไข้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะในตำราแพทย์ไม่เคยมีใครสอนว่าจะเลี้ยงไข้ทำอย่างไร?  โรคส่วนใหญ่หมอรักษาให้หายขาดไม่ได้อยู่แล้ว!!

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจนั้นรักษาไม่หายขาด  มักจะเป็นๆ หายๆ ต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิต ถ้าหยุดยาก็จะทำให้โรคกลับมีอาการขึ้นมาใหม่ได้ เหมือนยาลดความดันโลหิตและยาควบคุมไขมันในเลือด ซึ่งเมื่อหยุดยา ความดันโลหิตและระดับไขมันก็จะกลับสูงขึ้นอีก

ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนไข้โรคหัวใจกว่าจะมีอาการมาหาแพทย์นั้นมักจะเป็นโรคมากแล้ว ดังนั้นการรักษาที่คนไข้จะได้รับก็คือ การรักษาตามอาการ (ทำให้มีอาการเจ็บน้อยลง) และให้ยาป้องกันไม่ให้โรคเป็นมากขึ้นไปกว่าเดิม (ชะลอโรคไว้)

ภาวะไขมันในเลือด (หรือคอเลสเตอรอล) สูง เกิดได้ ๒ ทาง คือ เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันจากสัตว์เข้าไปมาก อีกทางหนึ่งเกิดจากการที่ร่างกายสร้าง (หรือไม่ทำลาย) คอเลสเตอรอลหรือไขมันที่มีอยู่ในกระแสเลือดได้อย่างเพียงพอ การรักษาจึงทำได้ ๒ วิธี คือ

‘ งดอาหารที่มีไขมัน (โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์) อีกทางหนึ่งคือ

‘ หรือใช้ยาช่วยให้ร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลน้อยลงหรือเพิ่มขบวนการเผาผลาญไขมันในเลือดให้มีประสิทธิภาพขึ้น

ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และการเสียชีวิตกะทันหันจากหัวใจ  เมื่อได้ยาควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ควรจะต้องใช้ตลอดไป ถ้าหยุด.. ระดับคอเลสเตอรอลก็จะสูงขึ้นอีก  (แต่เหตุผลที่ดีกว่านี้คือ ยาในกลุ่มนี้ยังออกฤทธิ์อื่นที่เกิดผลดีกว่าหัวใจมากกว่าการลดระดับคอเลสเตอรอลด้วย!!)

เมื่อต้นปีนี้ ผมได้มีโอกาสรับเชิญไปประชุมกับวิทยาลัยแพทย์โรคหัวใจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการตรวจเอ็กซเรย์หลอดเลือดหัวใจ  และได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังประชุมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การรักษาระดับไขมันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแข็งตัวหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัว  โดยเปรียบเทียบระหว่างการให้ยา

ไขมัน ลดไขมัน (ประเภท statin) ๒ ชนิด  ในขนาดปรกติและขนาดสูง (กว่าที่ใช้ในปัจจุบัน) โดยกลุ่มแรกให้ยาขนาด ๘๐ มิลลิกรัม  และอีกกลุ่มหนึ่งให้ยาขนาด ๔๐ มิลลิกรัม เมื่อติดตามผู้ป่วยทั้ง ๒ กลุ่มไประยะเวลาหนึ่งแล้ว พบว่ากลุ่มที่ได้ยาขนาดสูงนั้นมีโอกาสเกิดปัญหาทางหัวใจคือ เกิดเลือดอุดตันเฉียบพลัน  กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบ

พลัน และการเสียชีวิตกะทันหันจากหัวใจน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาขนาดปรกติอย่างชัดเจน

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยในทั้งสองกลุ่มนั้นระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจะลดลงมาต่ำกว่าค่าเกณฑ์ปรกติ แต่กลุ่มที่ได้รับยาขนาดสูงนั้นค่าระดับคอเลสเตอรอลเฉลี่ยจะต่ำกว่าในกลุ่มที่ได้รับยาขนาดปรกติ  ทำให้เราสงสัยกันว่าจริงๆแล้วระดับคอเลสเตอรอลที่ปรกติของคนเราควรจะเป็นเท่าไหร่แน่!  หรือยิ่งต่ำก็ยิ่งดี (ค่าคอเลสเตอรอลในเลือดทารกแรกเกิดปรกติที่ไม่มีรอยโรคในหลอดเลือดนั้นใกล้ๆกับ ๑๐๐ มิลลิกรัม/เดซิลิตร)

ใครเลี้ยงไข้

 

นิธิ มหานนท์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Caring for the elderly
หัวใจติดปีก
ยาหัวใจ (ตอน 2)
ผลข้างเคียงของยาลดคอเลสเตอรอลสแตติน(blog)
Weight and water
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

Comments are closed.