Skip to content

เซลต้นกำเนิด

October 12th, 2015

Webmaster

เซลล์ต้นกำเนิด

เรื่องเซลต้นกำเนิดหรือ “สเตมเซล” (Stem Cell) กำลังได้รับการพูดถึงกันมากถึงโอกาสในการที่จะใช้เซลต้นกำเนิดที่ว่านี้ในการรักษาโรคและความเสื่อมของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย

ทางศาสนาพุทธ (ร่าง) กายมนุษย์เราประกอบไปด้วย ธาตุต่างๆ ….. ดิน น้ำ ลม ไฟและอากาศ  ที่ผสมรวมกันอยู่อย่างสมดุลทำให้คงความเป็นร่างกายของ “เรา” อยู่ได้

ทางการแพทย์ ร่างกายคนเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ที่อยู่กันอย่างสมดุลเช่นกัน
……………… มีการเสื่อมไปของเนื้อเยื่อ
……………… มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ของเนื้อเยื่อ

ถ้าความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสมดุลกัน อวัยวะนั้นๆ ก็คงอยู่ได้

ถ้าความเสื่อมเกิดเร็วกว่าการซ่อมแซม ในที่สุดอวัยวะนั้นๆ ก็จะเสื่อมไป…..เสื่อมไป จนในที่สุดร่างกายเราก็ “ดับ” ไปตามธรรมชาติ

ร่างกายคนเรามีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดย “เซลต้นกำเนิด” หรือ “สเตมเซล” นี่เอง
มนุษย์เราเกิดจากการผสมกันของเซล 2 เซล คือ ไข่จากแม่ และสเปิร์มจากพ่อ ทั้ง 2 เซลนี้ผสมรวมกันเป็น 1 เซล โดยเราได้รับพันธุกรรมครึ่งหนึ่งจากพ่อ และอีกครึ่งหนึ่งจากแม่

จากเซลๆ เดียวนี้เอง จะอาศัยร่างกายของแม่แบ่งตัว จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสี่ จากสี่เป็นแปด และจากแปดเป็นสิบหก………..

เซลในช่วงแรกๆ นี้ยังไม่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงว่า จะแบ่งตัวพัฒนาต่อไปเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอะไร  จนเมื่อถึงเวลาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะมีเซลเหล่านี้ นั่นก็คือ เซลต้นกำเนิด ได้รับสัญญาณมอบหมายหน้าที่ให้พัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆ กัน เช่น ผิวหนัง  เม็ดเลือด  หัวใจ  สมอง  ตับ  ไต  ไส้  ไขมัน   ส่วนอวัยวะ เช่น ผิวหนังและเม็ดเลือด มีการเสื่อมและการสร้างอยู่ตลอดเวลา อวัยวะ เช่น หัวใจ  สมองและเส้นประสาท พัฒนามาไกลจากเซลต้นกำเนิดมาก ความเสื่อมเกิดขึ้นไม่มาก (จนกว่าจะถึงเวลาหรือเป็นโรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดการเสื่อมเร็ว)  การซ่อมแซมอวัยวะเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยและเป็น ไปได้ยาก

ธรรมชาติร่างกายคนเราค่อนข้างจะเก่ง คือ ยังทิ้งเซลต้นกำเนิดนี้ไว้ในอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายเพื่อไว้ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกิดเสื่อมโทรมอยู่เรื่อยๆ หรือเกิดโรคขึ้น
เซลต้นกำเนิดเหล่านี้พบได้ใน ไขกระดูกเลือด  เนื้อเยื่อ  ไขมันและตับ เป็นต้น  แต่เซลต้นกำเนิดเหล่านี้มีอยู่ในปริมาณที่ไม่มาก  ธรรมชาติสร้างไว้ให้พอดีๆ กับการ

……………..เกิดขึ้น……………..ตั้งอยู่และ    ……………..ดับไป ของร่างกายเมื่อถึงเวลาอันสมควร

ในปัจจุบันมีเทคนิคที่สามารถสกัดเซลต้นกำเนิดจากไขกระดูก  เลือดหรือเนื้อเยื่อ ไขมันได้  แล้วนำเซลเหล่านั้นไปเลี้ยง ให้สัญญาณ เพื่อให้เซลเหล่านี้พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ต้องการได้

ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่อง เซลต้นกำเนิด จึงเป็นที่สนใจกันมากเพราะถ้าทำให้ถูกวิธี ขั้นตอน ระเบียบการทำวิจัยแล้ว จะสามารถช่วยคนที่เกิดโรคต่างๆ ได้มากมาย

สำหรับหัวใจ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวจากกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง    ซึ่งเวลานี้กำลังมีการศึกษาวิจัยกันอย่างจริงจัง เข้มข้นและมีความหวังมากสำหรับผู้ป่วยทั้งหลาย แต่…………………..
สำหรับหัวใจ เป็นการศึกษาในระยะเริ่มต้นมากๆ
……………. การวิจัยในสัตว์ทดลอง (ที่น่าสงสาร) ยังไม่ชัดเจน
…………… ผลข้างเคียงในคนมีรายงานที่ขัดแย้งกันมาก
…………… ขนาด (จำนวน) เซลที่ใช้ ยังไม่รู้
การศึกษาเปรียบเทียบ (ซึ่งทางการแพทย์นับเป็นท้ายที่สุดของขั้นตอนการวิจัย) กับผู้ที่ไม่ได้รับการรักษา ยังไม่มี

ในหัวใจมีรายงานว่า ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ หลังการทำขยายหลอดเลือด (บัลลูน) เกิดมีการอุดตันเฉียบพลันของหลอดเลือดหลายราย

ตามระเบียบและจริยธรรมของนักวิจัยและแพทย์  ยา  วัสดุ  อุปกรณ์และวิธีการรักษาต่างๆ ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย  ไม่ควรนำออกมาใช้ทางธุรกิจ  ……พูดง่ายๆ คือ ขายการรักษา  เก็บเงินคนไข้จากการรักษานั้นๆ

ผู้ที่ได้รับการรักษาที่อยู่ในงานวิจัยต้องได้รับการบอกถึงขั้นตอนอย่างละเอียด และตรงตามความจริง แต่ …… ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ !!!

สำหรับคนไข้ โดยเฉพาะคนไข้หัวใจที่มีความหวังต่อการรักษานี้ ควรรอสักระยะหนึ่ง  อีกไม่นานเมื่อเราทราบขนาดและวิธีการให้เซลที่ถูกต้อง  การรักษานี้ต้องมีประโยชน์มากๆ

ขณะนี้ มีข้อมูลบางอย่างที่เราทราบว่า ยาลดไขมัน  ยาลดความดันบางประเภท และการออกกำลังกาย ทำให้เซลต้นกำเนิดที่จะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นได้ในธรรมชาติ และมียาลดการอักเสบบางชนิด ทำให้เซลต้นกำเนินของเนื้อเยื่อหัวใจลดลง!!!

ดังนั้นจึงสอดคล้องกับข้อมูลที่เรารู้ว่า ยาลดไขมัน กับยาลดความดันบางประเภท ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจอายุยืนยาวขึ้น  แม้จะไม่มีไขมันในเลือดหรือความดันโลหิตสูงก็ตาม  ในขณะที่ยาลดการอักเสบบางชนิด ทำให้คนเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากขึ้น

ผมมีคนไข้โรคหัวใจผู้ชายคนหนึ่ง พาภรรยาอายุ 50 ปีเศษ มาปรึกษาเรื่องที่ว่าจะไปฉีดสเตมเซลหรือเซลต้นกำเนิดเพื่อชะลอความแก่  อยากทำให้ผิวหน้า  ผิวหนังตึงขึ้น หลังจากอธิบายเรื่องสเตมเซลให้ฟังไป ผมก็ถามว่า
“ทำไมไม่ลองใช้ครีม หน้าเด้งหน้าตึง ที่มีขายกันก่อนล่ะครับ?”
ภรรยาคนไข้    “ลองใช้หมดแล้วค่ะ แต่ไม่เห็นได้ผลสักที”
คนไข้แทรก    “ไม่จริงครับ…หมอ  ผมเห็น ที่เธอใช้ได้ผลอยู่ที่นึง……”
ภรรยาทำท่าตื่นเต้นดีใจที่สามีเธออาจจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงว่า หน้าหรืออวัยวะบางแห่งของเธอจะตึงขึ้น จึงถามว่า    “ที่ไหนหรือคะ?”
สามีตอบ    “ก็ที่หูเธอยังไงล่ะ!!!”
หมอ        “…???…”

นิธิ มหานนท์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

น้ำ กับ ใจ
ใจหาย
ประโยชน์ของการใช้ยาลดไขมันในคน"ปกติ" (bl...
A matter of cause and effect
All about harmony
แนะนำอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพสมอง(blog)


ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.

Comments are closed.