Skip to content

ประวัติส่วนตัว

ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ  มหานนท์

PROFESSOR NITHI MAHANONDA, MD, FRACP, FACC, FSCAI, FACA, FCSANZ

เกิดเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2501 ( กรุงเทพฯ )

สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

สถานะ แต่งงาน (บุตรี 1 คน และบุตร 1 คน)

ที่อยู่ที่ทำงาน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)  998 โรงพยาบาลปิยะเวท ถนนริมคลองสามเสน (ถนนพระราม 9) แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ  10310

อีเมล์ nithimahanonda@gmail.com

การศึกษา :

อนุบาล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประถม)

ประถม – มัธยม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มัธยม)

จบการศึกษา 2519 – 2521 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิตทางการแพทย์  {B.Sc.(Med)}

2525– 2526  แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (MD)

Internship : 2525 – 2526 แพทย์ Intern โรงพยาบาลศิริราช

Postgraduate Training :

2527 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรอยัล บริสเบน, ออสเตรเลีย

2528 แพทย์ประจำบ้าน หน่วยอายุรกรรมที่ 4 โรงพยาบาลรอยัล บริสเบน, ออสเตรเลีย

2529 แพทย์หน่วยโรคทางเดินหายใจและอายุรกรรม โรงพยาบาลรอยัล บริสเบน, ออสเตรเลีย

2530 แพทย์หน่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลรอยัล บริสเบน, ออสเตรเลีย

2531 แพทย์หน่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลปรินซ์ชาร์ล (ก.ค. – ธ.ค. 2531)

2532– 2534   แพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลปรินซ์ชาร์ล

2533 วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญเฉพาะทางโรคหัวใจ (ออสเตรเลีย)

2535 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย

2536 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

-   Fellow Australian College of Physicians (FRACP)

-   Fellow American College of Cardiology (FACC)

-   Fellow Society for Cardiac Angiography and Intervention (FSCAI)

-   Fellow American College of Angiology (FACA)

-   Fellow The Cardiac Society of Australia and New Zealand (FCSANZ)

 

กิจกรรม :

ประธานรุ่นนักศึกษาแพทย์

หัวหน้าแพทย์ Intern

ประธานชมรมเทนนิส, ศิริราช

 

งานอดิเรก :

 • Jogging
 • อ่านหนังสือทุกประเภท
 • ถ่ายรูป
 • ทำสวน

 

รางวัลที่ได้รับ :

2537  ชนะเลิศการประกวดในงาน“Winner of Young Investigator Award of the 10th ASEAN Congress of Cardiology”

2545 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

2550 “ผู้บริหารแห่งปี  2550”  สาขา แพทย์โรคหัวใจ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จาก คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และ นิตยสารเส้นทางไทย

เมื่อ  26 พฤศจิกายน 2550

2553  “ผู้บริหารดีเด่น ปี 2553”  สาขา บริหารและจัดการ  จาก  คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และ นิตยสารเส้นทางไทย   เมื่อ 16 สิงหาคม 2553

2554 * โล่รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ 21 ก.ค. 2554 ในฐานะทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและเป็นที่ยกย่องแก่บุคคลทั่วไป

             * พระราชทานรางวัลเป็นบุคคลแห่งปี 2554 รางวัล “ระฆังทอง” ครั้งที่ 4  รางวัล สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประเภทข้าราชการ และองค์กร

จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ (หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)  เมื่อ  22 สิงหาคม 2554

 

ด้านงานวิจัย :  

 • หัวหน้าคณะวิจัย เรื่อง ยา Atenolol ในผู้ป่วยหมดสติที่ทำการตรวจ Tilt Table ผิดปกติ
 • หัวหน้าคณะวิจัย เรื่อง ยา Atenolol ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
 • หัวหน้าคณะวิจัย เรื่อง ยา ACEI ในผู้ป่วยลิ้นหัวใจ Aortic และ Mitral รั่ว
 • หัวหน้าวิจัยสาขาย่อย เปรียบเทียบยา Sibrafibran กับ Aspirin ในการป้องกันการเกิดอาการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ หรือภาวะโรคหัวใจตายเฉียบพลัน
 • หัวหน้าวิจัยสาขาย่อย เรื่อง การใช้เลเซอร์ตกแต่งหลอดเลือดหัวใจในรายที่หลอดเลือดหัวใจอุดตัน

 

ตำแหน่งในอดีต 

 • ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เลขาสหพันธสมาคมโรคหัวใจอาเซียน
 • เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานวิชาการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิรามาธิบดี
 • กรรมการสภาวิทยาลัยมิชชั่น
 • กรรมการบริหาร โรงพยาบาลปิยะเวท
 • รองประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลปิยะเวท
 • เลขาธิการ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร  :  โรงพยาบาลปิยะเวท

 

ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ และ อายุรแพทย์หัวใจ  :   สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท 
 • เลขาธิการ มูลนิธิโรงพยาบาลปิยะเวท
 • ประธานฝ่ายเลขาธิการ  :   การจัดการประชุม APSC 2013 ของ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษา และ กรรมการบริษัท :  บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)

 

ผลงานเขียน 

 • เรื่องของ (โรค) หัวใจ:  จัดพิมพ์ครั้งแรก  พฤษภาคม  2546  และ ครั้งที่ 2   ตุลาคม 2546   :   โดยสำนักพิมพ์ มติชน
 • รักษา (หัว) ใจ:  จัดพิมพ์ครั้งแรก  ตุลาคม  2547      :   โดยสำนักพิมพ์ มติชน
 • ครอบครัวหัวใจแข็งแรง:  จัดพิมพ์ครั้งแรก  ธันวาคม   2548    :  โดยสำนักพิมพ์ มติชน
 • คู่มือธรรม-ใจ:  จัดพิมพ์ครั้งแรก  กันยายน  2550     :  ภายใต้โครงการ ดั๊บเบิ้ล เอ สื่อสร้างปัญญา
 • ทั้งหมดของหัวใจ “All About HEART”:  จัดพิมพ์ครั้งแรก  กันยายน  2550      :   ภายใต้โครงการ ดั๊บเบิ้ล เอ สื่อสร้างปัญญา
 • แน่นเจ็บปวดอึดอัดรู้ไว้ห่างไกลโรค: จัดพิมพ์ครั้งแรก  กุมภาพันธ์  2553  :   สำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์
 • หัวใจไร้โรค :  จัดพิมพ์ครั้งแรก  เมษายน  2553  :   สำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ในองค์กร และด้านสังคม

 • โครงการจัดตั้ง มูลนิธิโรงพยาบาลปิยะเวท
 • โครงการบำบัดน้ำเสีย
 • โครงการทอดผ้าป่ารักษาพระสงฆ์อาพาธ
 • โครงการทอดกฐินร่วมกับโรงพยาบาลปิยะเวท
 • โครงการจัดสร้างห้องพระ  ณ  ชั้น 26 โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โครงการร่วมทำบุญสถานสงเคราะห์
 • โครงการทำบุญปล่อยปลา ตามสถานที่ต่างๆ

 

 

ข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์แต่อย่างใด โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณโพสต์แสดงความเห็น อาจจะมีการคัดกรองเนื้อหาได้ การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในประเด็น ห้ามโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นได้ทุกกรณี

   

Your words are your own, not related to the owner of this website. So be nice and helpful if you can. If this is the first time you're posting a comment, it might go into moderation. Keep comments on topic, no personal attacks, external linking for unrelated content. Administrator has right to delete, edit comments for any reason.