Skip to content

บทความภาษาไทย

ตรวจใจ

ตรวจใจ

June 15th, 2015

Webmaster

Leave a comment

ได้ข่าว…..มีคนเคยได้รับการตรวจหัวใจอย่างละเอียด (เขาว่า…!!) แต่ไม่พบความผิดปกติอะไร แล้วกลับเกิดหัวใจวายอย่างรุนแรง ภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากการตรวจที่ว่านั้น ทำให้สงสัยกันว่าการตรวจทางหัวใจนั้นมีความแม่นยำถูกต้องหรือมีประโยชน์อย่างไรหรือไม่?

เพื่อความเข้าใจจึงขอเล่าเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการตรวจและการแปลผลการตรวจต่างๆ ทางการแพทย์ที่หมอพึงทำให้ผู้ป่วย ซึ่งหลักการใหญ่ๆ ที่ว่ามีดังนี้

Continue reading “ตรวจใจ” »

โรคหัวใจนักกีฬา

โรคหัวใจนักกีฬา

June 8th, 2015

Webmaster

Leave a comment

คราวนี้จะเล่าให้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังล้วนๆ  ว่าจะมีผลดีและผลเสียต่อหัวใจของเราอย่างไรบ้าง

ใครที่ไม่เคยออกกำลัง…ไม่ชอบออกกำลัง…เกลียดการมีเหงื่อออกท่วมตัว แล้วคิดว่าชาตินี้จะไม่ขอเหนื่อยจากการออกกำลัง………… ไม่ต้องอ่านเรื่องนี้ด้วยครับ!!

ด้วยความที่อยากให้มีสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะสุขภาพของหัวใจแข็งแรง ผมจึงมักจะยอมเสียเวลาชักชวน…. อธิบาย…. เกลี้ยกล่อม…. บังคับ และบางครั้งขู่เข็น (ทั้งๆ ที่บางคนอ้วนม คนไข้ ากๆๆๆ จนเข็นเท่าไหร่ก็ไม่เขยื้อน) ให้คนไข้ออกกำลังกายอยู่เสมอ ซึ่งก็ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง  คำตอบที่ได้รับอยู่เสมอๆ คือ

Continue reading “โรคหัวใจนักกีฬา” »

หัวใจรวนเร

หัวใจรวนเร IMG_3867

June 2nd, 2015

Webmaster

Leave a comment

หัวใจปกติของคนเราจะมีความเที่ยงตรง บีบ (เต้น) ตัวเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอประมาณ 70 ครั้ง/นาที ขณะพัก เช่น ช่วงหลับ บีบตัวช้าอาจจะช้าลงได้ถึง 30-40 ครั้ง/นาที แต่เมื่อมีการออกแรงหรือตื่นเต้น ตกใจ หัวใจจะบีบตัวถี่ขึ้น เช่น เวลาวิ่งออกกำลังกาย หัวใจคนหนุ่มๆ สาวๆ จะบีบตัวได้เร็วถึง 140-160 ครั้ง/นาที แต่ไม่ว่าจะเป็นภาวะใด หัวใจคนที่ปกติจะบีบตัวเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอ นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังเป็นประจำ ขณะพักหัวใจจะเต้นช้าเพียง 50-60 ครั้ง/นาที

เรื่องการเต้น (หรือบีบตัว) ของหัวใจนี้เป็นของแปลก คือ ถ้าหัวใจคนเต้นปกติ คือ สม่ำเสมอไม่เร็วจนเกินไป เจ้าของหัวใจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้น ยกเว้นบางครั้งมีผู้ป่วยมาด้วยอาการที่รู้สึกว่า หัวใจเต้นเมื่อนอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

Continue reading “หัวใจรวนเร” »

จี้ใจ

จี้ใจ IMG_3863

May 25th, 2015

Webmaster

Leave a comment

หัวใจจะสูบฉีดเลือด (หรือที่เรารู้สึกว่า “หัวใจเต้น”) ได้เป็นปกตินั้น ต้องมีกระแสไฟฟ้ากระตุ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเป็นทารกอยู่ในท้องแม่ หัวใจได้รับกระแสไฟมากระตุ้นที่ส่วนบนแล้ว จึงมีการกระจายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ เพื่อหัวใจทั้งสี่ห้องจะได้รับสัญญาณให้กล้ามเนื้อหดตัว และคลายตัวในจังหวะที่ประสานกัน การนำไฟฟ้าของหัวใจที่เกิดขึ้นนี้จะผ่านไปตามทางเดินไฟฟ้าซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเฉพาะต่างจากกล้ามเนื้อหัวใจที่มีหน้าที่สูบฉีดเลือด เนื้อเยื่อเหล่านี้เหมือนกับสายไฟที่เดินอยู่ตามผนังหรือฝ้าเพดานในบ้านนั่นเอง

Continue reading “จี้ใจ” »

ช่องว่างระหว่างใจ

ช่องว่างระหว่างใจ IMG_3861

May 18th, 2015

Webmaster

Leave a comment

หัวใจคนปกติมีอยู่ 4 ห้อง ถ้าลำดับตามการไหลเวียนของเลือดแล้ว

ห้องแรก คือ ห้องบนขวา

ห้องที่สอง คือ ห้องล่างขวา ส่งเลือดไปปอด

ห้องที่สาม คือ ห้องบนซ้าย และ

ห้องที่สี่ คือ ห้องล่างซ้าย

ห้องสุดท้ายก่อนที่เลือดจะออกจากหัวใจ

Continue reading “ช่องว่างระหว่างใจ” »

ใจแข็ง

ใจแข็ง

May 11th, 2015

Webmaster

2 Comments

หัวใจมนุษย์เราเป็นอวัยวะที่อ่อนนุ่มเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อและมีบริเวณที่บอบบาง คือ ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจ

เมื่อหัวใจถูกใช้งานหนักขึ้นเรื่อยๆ อายุและเวลาผ่านไป บางครั้งและบางภาวะจะทำให้มีหินปูนมาเกาะที่หลอดเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งภาวะที่มีหินปูนเกาะที่หลอดเลือดนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน!!!

Continue reading “ใจแข็ง” »

เหล้าใหม่ในขวดเก่า

เหล้าใหม่ในขวดเก่า

May 6th, 2015

Webmaster

5 Comments

ชอบมีผู้ป่วยถามว่า อะไรเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด) ซึ่งฟังดูแล้วเป็นคำถามง่ายๆ แต่คำตอบกลับหายากเพราะคำตอบที่ถูกนั้น “ไม่มี” (เพราะหมอเรายังไม่รู้) ถ้าพูดถึงเหตุและผลแล้ว เมื่อมีเหตุก็ควรจะต้องเกิดผลเช่นนั้นเสมอไปทุกครั้งทุกคราว  ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าเหตุ คือ เราเอาศีรษะชนฝา ผลคือ เจ็บศีรษะทุกครั้ง  ชนเบาก็เจ็บน้อย ชนแรงก็เจ็บมาก แต่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้ไม่เป็นไปเช่นนั้น เพราะคนสูบบุหรี่ทุกคนไม่ได้มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบและคนที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบทุกคนก็ไม่ได้สูบบุหรี่  (อันนี้เลยทำให้คนสูบบุหรี่มักจะเข้าข้างตัวเองเสมอ)  แต่อย่างไรก็ดี คนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่มักจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นจำนวนมากมักจะสูบบุหรี่

Continue reading “เหล้าใหม่ในขวดเก่า” »

ยาต้านเกร็ดเลือด

ยาต้านเกร็ดเลือด

April 27th, 2015

Webmaster

3 Comments

ยาต้านเกร็ดเลือด  ยาป้องเลือดแข็งตัว และยาละลายลิ่มเลือด เป็นยา 3 กลุ่มที่คน (และหมอ) ทั่วๆ ไป มักจะเข้าผิดคิดว่าเป็นยาประเภทเดียวกัน เรียกกันสับสนอยู่เสมอ ยาทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นยาที่ถูกใช้บ่อยในผู้ป่วยโรคหัวใจและคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ  ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับยาทั้ง 3 ประเภทว่า  หน้าที่แตกต่างกันอย่างไร ใช้ในภาวะใดบ้างที่เกี่ยวกับหัวใจและข้อดีข้อเสียมีอะไร

Continue reading “ยาต้านเกร็ดเลือด” »

การออกกำลังกายป้องกัน Heart attack ได้จริงหรือ

การออกกำลังกายป้องกัน heart attack ได้จริงหรือ

April 20th, 2015

Webmaster

Leave a comment

ข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างกะทันหันในขณะที่ออกกำลังกายของผู้รักการออกกำลังกายและนักกีฬาอาชีพหลายคนในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนมากมายสงสัยว่าแล้วการออกกำลังกายนั้นดีจริง

หรือไม่  ยิ่งกล่าวถึงว่าการออกกำลังกายจะช่วยป้องกัน heart attack (กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน) ได้ ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะดูเหมือนจะค้านกับความจริงที่ปรากฏตามข่าว

Continue reading “การออกกำลังกายป้องกัน Heart attack ได้จริงหรือ” »

ความดันโลหิตสูง ใช่โรคหัวใจหรือไม่

ความดันโลหิตสูงใช่โรคหัวใจหรือไม่

April 16th, 2015

Webmaster

Leave a comment

ความดันโลหิตสูง ใช่โรคหัวใจหรือไม่?

คนไข้มักจะชอบถามอยู่เสมอว่า ตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า……? คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า การที่ถูกวินิจฉัยว่า เป็นโรคหัวใจนั้น เป็นสิ่งที่น่ากลัวเสียเหลือเกิน
แต่โรคหัวใจ (และหลอดเลือด) นั้น มีอยู่หลายแบบหลายกลุ่มด้วยกัน  แบ่งออกได้คร่าวๆ  คือ

Continue reading “ความดันโลหิตสูง ใช่โรคหัวใจหรือไม่” »