Skip to content

บทความภาษาไทย

ความลับ(ที่ไม่ยอมรับ)ของคนอ้วน

ความลับ(ที่ไม่ยอมรับ)ของคนอ้วน

January 19th, 2015

Webmaster

Leave a comment

เนื่องจากโรคอ้วนได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหัวใจ  หมอหัวใจจึงได้รู้ความลับของคนที่เป็นโรคอ้วนค่อนข้างมาก  วันนี้จึงขออนุญาตนำความลับเหล่านั้นมาเปิดเผย (เฉพาะส่วนที่เปิดได้) ให้ทราบกัน!!!

คนอ้วนมักจะบอกกับหมอว่า

ผมไม่เห็นค่อยได้ทาน (กิน) ข้าวเยอะเลยครับ..หมอ กิน (รับประทาน) แต่กับ ไม่รู้ทำไมถึงอ้วน…?Ž

Continue reading “ความลับ(ที่ไม่ยอมรับ)ของคนอ้วน” »

ความไม่เที่ยง…ดีหรือไม่ดี

ความเที่ยงดีหรือไม่ดี

January 12th, 2015

Webmaster

Leave a comment

อนิจจัง….. สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้น เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เมื่อเกิดขึ้น…… ตั้งอยู่……. แล้วก็ต้องดับไป  อะไรที่ ไม่ค่อยเที่ยง ไม่มั่นคง ถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนเราจะไม่ชอบเพราะควบคุมไม่ได้ ในเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ คราบไขมันและหินปูน (Plaque) ที่เกาะอยู่ในหลอดเลือดก็มักจะ “ไม่เที่ยง” จึงไม่ค่อยดีนัก   ภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า “Vulnerable Plaque” ซึ่งมีคำที่คล้ายกัน เช่น fraqile (เปราะบาง), weak (อ่อนแอ) อย่างเช่น จิตใจที่ไม่มั่นคง

ดังนั้น ทางการแพทย์ ในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจ ความไม่เที่ยงที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนเรา คือ Vulnerable Plaque

Continue reading “ความไม่เที่ยง…ดีหรือไม่ดี” »

ตายเฉียบพลัน

ตายเฉียบพลัน

January 5th, 2015

Webmaster

Leave a comment

ถึงแม้ว่าการเกิด การแก่  การเจ็บไข้ได้ป่วยและการตาย จะเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นต้นเหตุของการเกิดทุกข์ แต่ถ้าการตายเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ไม่รู้ตัวล่วงหน้า “ทุกข์” ที่เกิดขึ้น (กับคนที่ยังไม่ตาย) คงหนักหนากว่า “ธรรมดา” ส่วนทุกข์ที่เกิดกับคนที่ได้ตายไปจะมากน้อยแค่ไหนคงไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าตัว
การเสียชีวิตอย่างกระทันหันไม่คาดคิด ถ้าเกิดจากอุบัติเหตุ ก็เรียกว่า”ตายโหง” ถ้าเกิดจากโรคก็เรียกว่า “ตายเฉียบพลัน”
การตายเฉียบพลัน นี้ในทางการแพทย์แล้ว ส่วนมากเกิดจากโรคหัวใจแทบทั้งสิ้น โรคอื่นๆ เช่น โรคทางสมอง การตายก็มักไม่รวดเร็วเท่ากับจากโรคหัวใจ ในสมัยก่อนที่เรียกกันว่าเป็นลมตายนั้น สันนิษฐานกันว่าคงเกิดจากโรคหัวใจแทบทั้งสิ้น

Continue reading “ตายเฉียบพลัน” »

เรื่องที่หมอว่าดี

เรื่องที่หมอว่าดี

December 22nd, 2014

Webmaster

6 Comments

การรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคอะไรก็ตาม คนไข้ขอให้หมอแนะนำวิธีการรักษาที่ดีที่สุดเสมอ  จะมีอยู่หลายๆ ครั้งที่หมอว่าดีที่สุด กับที่คนไข้คาดหวังว่าดีที่สุดนั้นไม่ค่อยตรงกันเท่าไรนัก

เวลาหมอรักษาคนไข้คนหนึ่ง จะมีจุดมุ่งหมายของการรักษาอยู่ 3 ประการคือ

Continue reading “เรื่องที่หมอว่าดี” »

ไข้หวัดใหญ่กับโรคหัวใจ

ไข้หวัดใหญ่กับโรคหัวใจ

December 15th, 2014

Webmaster

Leave a comment

ไข้หวัดใหญ่กับโรคหัวใจ

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส …..ในบรรดาเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในคนได้นั้นมีอยู่หลายชนิด คือ
พยาธิ
โปรโตซัว
รา
แบคทีเรีย
ไวรัส
เชื้อไวรัส  เป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กที่สุด แพร่กระจายได้ค่อนข้างง่าย …..เมื่อก่อนนี้ไม่มียารักษา (ยาฆ่าเชื้อ) แต่ในระยะหลังเริ่มมียาฆ่าเชื้อไวรัสบางอย่างได้บ้าง
เชื้อไวรัสนี้มีคุณสมบัติเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างตัวเองได้ตลอดเวลา ทำให้ร่างกายของเราจำมันไม่ค่อยได้ จึงสร้างภูมิคุ้มกันได้ลำบาก

Continue reading “ไข้หวัดใหญ่กับโรคหัวใจ” »

การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ

December 8th, 2014

Webmaster

Leave a comment

มากกว่าครึ่งของคนไข้ที่มาพบผมนั้น อายุมากกว่า 65 ปีครับ….

ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะโรคหัวใจนั้นเป็นโรคที่มากับอายุ คือ ยิ่งแก่ ยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้น  แต่ในอนาคตอันใกล้ ผมว่า คนไข้ที่มาพบผมมากกว่าครึ่ง คงจะอายุมากกว่า 75 ปีแล้ว หรือคนเราอายุยืนขึ้น ..อีกหน่อย ผู้สูงอายุจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเปล่า?

จริงครับอายุเฉลี่ยของคนเพิ่มมากขึ้น อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มจากประมาณ 70 ปี ในปี 2540 และเกือบ 80 ปีในปี 2548

ตามสถิติพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี)  มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด ประมาณกันว่าในปี 2030 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 70 ล้านคน  นอกจากนี้สถิติประเทศไทย จำนวนผู้สูงอายุประมาณ 60-79 ปี มีประมาณ 6 ล้าน 2 แสนคน อายุ 80 ปีขึ้นไปมีประมาณ 755,000 คน รวมผู้สูงอายุ คือ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากร

Continue reading “การดูแลผู้สูงอายุ” »

หัวใจหล่นไปที่ตาตุ่ม

หัวใจหล่นไปที่ตาตุ่ม

December 1st, 2014

Webmaster

Leave a comment

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่พบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโรคที่จัดได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมตามอายุขัย (ซึ่งเป็นธรรมดา) แต่ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่เหตุและปัจจัยด้วยนะครับ  ถ้าใครกำเนิดมาดี (เฉพาะเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับ…… เพราะสำหรับคนที่เกิดมาแล้วร่ำรวย กินดีอยู่ดีแต่ไม่สนใจสุขภาพอาจจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น) คือ ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ รวมทั้งปฏิบัติดี เช่นรับประทานแต่พอเหมาะ ออกกำลังกายประจำ ไม่สูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ และถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็ติดตามการรักษาเป็นประจำ ก็จะส่งเสริมให้โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดช้าขึ้น (หรือไม่เกิด)

Continue reading “หัวใจหล่นไปที่ตาตุ่ม” »

หัวใจกับอาหารและอาหารเสริม

หัวใจกับอาหารและอาหารเสริม

November 24th, 2014

Webmaster

Leave a comment

มีผู้ป่วยโรคหัวใจหลายๆ รายมักชอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่า อาหารใดควรรับประทาน? อาหารใดไม่ควรรับประทาน?  และอยากรู้เรื่องอาหารเสริมว่ามีประโยชน์หรือโทษกับหัวใจเพียงใด?  ผมได้อ่านบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโรคหัวใจกับหลอดเลือดที่น่าสนใจ จึงอยากน่ามาเล่าให้ฟัง

เรื่องแรกเป็นการศึกษาผลของการรับประทานถั่วและเนยถั่ว (PEANUT BUTTER) ในผู้หญิง

เนื่องจากอาหารประเภทถั่วเป็นอาหารที่มีปริมาณไพเบอร์และกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid) สูง และอาจจะมีประโยชน์ต่อการเผาผลาญแป้งและน้ำตาล ทำให้ความไวต่ออินซูลินในร่างกายที่เสียไปในผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้นได้

Continue reading “หัวใจกับอาหารและอาหารเสริม” »

ยาหัวใจ (ตอน 2)

ยาหัวใจ (ตอน 1)

November 17th, 2014

Webmaster

10 Comments

ไม่นานมานี้ ผมได้อ่านบทความพบเรื่อง ผลข้างเคียงและผลที่ไม่คาดฝันของยาที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหัวใจ  จึงอยากมาเล่าสู่กันฟังหลายเรื่อง……

เรื่องแรกปรากฎว่า “ยาลดความดันโลหิต” ที่ใช้กันบ่อยๆ ในผู้ป่วยโรคหัวใจนอกจากจะมีฤทธิ์ต่อความดันโลหิตแล้ว ในบางครั้งอาจทำให้ผู้ป่วยผมร่วงและศีรษะล้านหรือในบางคนอาจทำให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอีกด้วย    เรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากยาความดันโลหิตสูงจริงๆ เป็นภาวะที่พบได้ไม่ยากนักแต่เนื่องจากทางผู้ป่วยและหมอไทยมักอายไม่ค่อยพูดถึงกันในเรื่องนี้ถ้าใครพบภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ได้ เพราะมียาอื่นๆ อีกหลายชนิดที่พอทดแทนกันได้โดยไม่มีฤทธิ์ทำให้เรื่องอย่างว่า…เสื่อมไปได้ครับ!!

Continue reading “ยาหัวใจ (ตอน 2)” »

ยาหัวใจ (ตอน 1)

ยาหัวใจ (ตอน 1)

November 10th, 2014

Webmaster

20 Comments

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจ  มีหลายประเภท  ถ้าใครเป็นผู้ป่วยหัวใจแล้วได้รับยาตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ยาเหล่านั้นอาจให้ฤทธิ์ทั้งส่งเสริมกันหรือต้านกันก็ได้  ส่วนผลลัพท์จะเป็นผลดีหรือผลเสียจากอาการข้างเคียงก็ไม่แน่ ขึ้นอยู่กับ…..ดวงใครดีได้  ดวงใครร้ายเสีย…….หรืออะไรทำนองนั้น   ยาที่ใช้กันบ่อยๆ  ในผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด   มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวกันเป็นก้อนลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดได้ง่าย ยาละลายลิ่มเลือด    ในคนที่มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดสมองแล้ว  อาจจะจำเป็นต้องได้รับยาเหล่านี้เพื่อละลายลิ่มเลือดเหล่านั้น ทำให้เลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจหรือสมองได้เป็นปกติ …….

Continue reading “ยาหัวใจ (ตอน 1)” »